Lita på den stora Ljusa planen

Ett återkommande fenomen på denna blogg är QAnon, se gärna mitt blogginlägg ”QAnon – Varför det angår Dig” om du inte gjort det.

De som jobbar för den mörka agendan gör allt de kan för att splittra den globala rörelse för frihet, sanning och rättvisa Q gett upphov till. Ett uttalande som av djupa statens kontrollerade opposition ofta används som argument mot QAnon är uttrycket ”Trust the plan”. Första gången Q använde det var i drop 668 från den 5 februari 2018.

Förutom uttrycket ”Trust the plan” uppmuntras och bemyndigas vi här med att det är vi, folket, som har makten, men att vi bara glömt bort hur man spelar – underförstått att vi uppmuntras att lära oss det igen.

Q har hittills använt uttrycket 26 gånger. Ytterligare en fras som används återkommande är ”Enjoy the show”, som i skrivande stund varit med i hela 67 drops. De som tvivlar (eller bara vill vilseleda och splittra – för det är definitivt vad djupa staten vill) säger att det handlar om att passivisera och att vanligt folk inte ska göra någonting, utan bara vänta på frälsning eller att räddas, vilket går hand i handske med shillattackerna om att ”högerextrema” ser Trump som sin ofelbare ”frälsare”.

Men stämmer det verkligen?

Om det skulle vara så att Q vill passivisera oss kan vi undersöka dels 1) om Q uppmuntrar till aktivitet, och 2) vilken effekt Q haft på folk runt om i världen – har folk passiviserats eller aktiverats?

Aktiverande Q drops

Låt oss börja med att se efter om Q postat saker som uppmanar till handling och engagemang. Ett allmänt drag det kan vara värt att kort uppmärksamma är att Q ofta använt den sokratiska metoden, att ställa frågor. Det aktiverar och får oss att själva gräva fram svaren. Som det sägs i slutet av dokumentären Out of Shadows, ”The truth is learned, never told”.

Och så mer till själva innehållet. I drop 812 nedan uppmanas folk att väcka de som ännu är blinda för allt det Q informerat om (maktstrukturer, hur eliten manipulerar massorna, återskapandet av kritiskt och självständigt tänkande, globala elitistiska pedofilnätverk och hur de agerar, det geopolitiska spelet etc. etc.). Vi ser även att Q uppskattade att 20 miljoner hade nåtts av budskapet 23 feb 2018, bara knappt 4 månader efter att Q började posta. Vi uppmanas att fortsätta prata om allt som händer under ytan, stå upp för sanning och rättvisa och kämpa.

I drop 2264 från september 2018 ser vi redan att det är många tiotals miljoner som aktiverats av Q, och vi uppmuntras att göra oss hörda.

I drop 563 ser vi bland annat att Q postar sina s.k. breadcrumbs (brödsmulor) för att bygga upp en ”digital armé” (av människor som tänker och undersöker själva och är aktiva på social media), och vi uppmanas att sätta oss in i vad som sker och kämpa, samt att vi tillsammans är starka. En tolkning av det är att det är önskvärt om vi även börjar organisera oss och lär känna varandra ute i verkliga livet. Q säger inget om hur vi ska organisera oss, de uppmuntrar oss bara att göra det, nerifrån upp, och stöda det stora uppvaknandet. Det lämnas upp till oss folket att göra som vi känner.

Här uppmuntras vi att lära oss det geopolitiska spelet, för Gud och fosterland, för det är vi folket som har makten.

I drop 3748 nedan informerar Q uttryckligen att vi inte ska missförstå denna backchannel (den inofficiella informationskanalen i form av QAnons drops) som en anledning att vara självbelåtna och nöjda, utan vi uppmanas istället att kämpa. Vi får även veta att vår röst hörs och gör skillnad. Känn för övrigt skillnaden mellan hur dessa uttalanden känns, jämfört med det troll och shills pumpar ur sig (vilket upprepas av intet ont anande människor som resonerar med budskap på den vibrationen), så som att ”din röst spelar ingen roll”, ”alla politiker är köpta”, eller ”Trump är bara en marionett” etc. Vilket känns bemyndigande och vilket tar ens kraft? Vilket aktiverar och vilket passiviserar?

Nedan säger Q att makten vi har är riktig, och vi uppmuntras ånyo att kämpa. Återigen, hur får det dig att känna jämfört med dystopiska uttalanden, som att vi inte har något att säga till om, det är eliten som är i kontroll, vi kommer alla att hamna i fångläger eller dö av 5G och så vidare (därmed inte sagt att jag tror att 5G är harmlöst på något sätt)? Vilket får dig att vilja stå upp och kämpa, och vilket får dig att förbli passiv? Vilket öppnar hjärtat och höjer dig, vilket sänker dig djupare ner i rädsla?

Nedan är en direkt uppmaning att engagera sig, i form av frågan om man är beredd att kämpa. Vi får reda på att vi i så fall inte är ensamma, utan att administrationen är på vår sida.

Detta är ett informationskrig om den allmänna opinionen. Därför är Fake News lamestream media vår största fiende. Och därför är vår roll avgörande. Angående att Trump upprepade gånger sagt att Fake News är vår största fiende, se mitt kommande inlägg om hur djupa staten manipulerar massorna.

Q har också upprepade gånger uppmuntrat oss att lita på vår egen förmåga att tänka och dra egna slutsatser, som t.ex. i det här utdraget ur ett inlägg av Q:

THINK FOR YOURSELF.
TRUST YOURSELF.
COURAGE.
TOGETHER.

Nedan uppmanas vi av Q+ (Trump) att kämpa för friheten och det rätta, och vi stärks med att vi inte ska vara rädda, utan snarare stolta och göra oss hörda. Vi informeras även om att de försöker splittra oss (t.ex. genom att hävda att Q passiviserar … [mitt exempel]).

I Q drop 854 nedan säger Q att vi måste jobba tillsammans, och att vithattarna bara är så starka som vår röst. Vi måste organisera oss och göra vår röst hörd! Q säger att de är här för att förena och förse med sanning, så att vi kan gå från mörker till ljus. Vi får reda på att det är anledningen till att kabalen håller oss separerade och i mörker – då är vi svaga. Vår röst behövs för att sprida medvetenheten, vilket gör folk redo för massarrestering av korrupta personer på alla möjliga maktpositioner. I övrigt har djupa staten informationsmonopol, och de skulle enkelt kunna övertyga massorna t.ex. om att Trump bara är en ond narcissistisk person med diktatorambitioner, något media redan förberett massorna på i åratal, likt ett drag i schack. Om inte det är en uppmaning till att ta tag i saker och göra något vet jag inte vad som är det.

Ett exempel på att vår röst hörs och spelar roll postades nyligen av Q, i form av den avgörande rollen vad gäller valen i USA – där Trump vann i princip uteslutande på grund av att vanliga människor delade med sig på först och främst sociala medier, och att vi kan bidra till det uppvaknande som nu äger rum världen över.

Detta var endast ett urval inlägg Q gjort som, skulle jag vilja hävda, tydligt tyder på att Q inte vill passivisera oss och att vi bara ska vänta på att räddas, utan att de vill att vi ska inse vilken avgörande roll vi alla har i det stora uppvaknandet och mänsklighetens frigörelse, samt att det är ytterst önskvärt att fler och fler börjar agera och organisera sig!

QAnons effekt

Vilken effekt har då Q fått på människor runt om i världen? Har den varit aktiverande eller passiviserande?

Q har i drops 2832 och 2845 postat uttrycket ”We are the news now” – det är vi som är nyheterna nu, världen över. Detta uttryck har verkligen tagit skruv! Många miljoner människor har startat bloggar och Youtubekanaler, eller i övrigt påbörjat eller utökat sin kritiska granskning och informationsdelning på sociala medier och bland kollegor, vänner och familj, för att sprida medvetenhet om vad som faktiskt händer i världen, trots en väldig shadowbanning och censur som varit igång sedan ungefär ett halvår efter att Q började posta – för att försöka kväsa det stora uppvaknande som verkligen tog fart i och med det.

Nyligen postade Q en serie länkar till tweets där människor över hela världen spelat in sig själva säga WWG1WGA (Where We Go One We Go All – dit vi går en går vi alla), en fras kopplad till Q-rörelsen, här i Ghana (för att se upplyftande video, klicka på https://t.co/gVFAsQBNqz eller pic.twitter etc i nedanstående tweet):

Här ett klipp från hela världen, bland annat Sverige:

I Twittertråden nedan (https://twitter.com/RainbowFairy12/status/1236943098103713793) har en person samlat massvis med bilder från hela världen där människor visar sitt stöd för Q och det stora uppvaknandet:

https://twitter.com/RainbowFairy12/status/1236943098103713793

I den kan vi bland annat se hur Trump blev bemött i Finland under mötet med Putin där:

Massvis av människor har deltagit i protester runt om i världen, motiverade av QAnon och administrationens globala träsksanering. T.ex. under de stora protesterna i Hong Kong – som tillsammans med liknande uttryck för folkligt missnöje fick ett abrupt slut i och med Coronaviruset – visades ett väldigt stöd för Trump och Q.

En snabb sökning på QAnon på bing.com ger exakt 17 miljoner resultat (!), vilket visar på en väldig aktivitet (uppdatering 1h senare 17,2 miljoner resultat).

Att jämföra med resultaten på google.com, där vi ser att resultaten fortsatt är starkt friserade:

Uppdatering 2 maj 2020: Som Q säger i drop 1657 finns det inget elitisterna fruktar mer än ett allmänt uppvaknande:

Detta har i Sverige formligen exploderat! Bara några veckor efter att Michael och Joanna på Wake Up Globe lanserade idén hade dussintals Wake Up Friends-grupper startats över hela landet (och utanför) där man träffas och diskuterar allt möjligt, förankrade i hjärtat (listan över städer i bilden är från nov 2019).

Förutom det ovanstående har jag sett mängder med kommentarer på forum om att folk i deras närhet vaknar upp till höger och vänster och nås av det hoppfulla och bemyndigande budskap Q kommer med. Personer har nu börjat ställa frågor, som tidigare inte alls trodde att makten över världen kunde kapas så som den gjort, och vill verkligen veta vad Q är och hur det egentligen ligger till i världen. Det finns många exempel på det efter slutet av 2017 även i min umgängeskrets, så det är definitivt något som händer.

Slutsatser

Att döma av det avslöjande innehåll Q postar, och den upplyftande, stöttande och bemyndigande ton som genomsyrar QAnons drops är det inte konstigt att så många vaknar för första gången, eller att ”redan vakna” (visst, det är en process) människor världen över kanske för första gången på länge känner hopp och tillit och ser en mening med att aktivera sig och sprida ljus och medvetenhet över mörkret.

Då kanske det kan vara värt att – istället för att själv bromsa genom att utan att vara insatt sprida tvivel, rädsla och misstro – stödja en rörelse som har momentum uppe, och som exponerar och gör någonting åt en väldig mängd ondska? Kan det vara värt att lägga till till detta momentum, eller iallafall inte dra ifrån, för att väcka folk och få dem att aktivera sitt självständiga tänkande, så att de åtminstone är psykologiskt redo för massarresteringar av kabalen, om inte aktivt bidra till det stora uppvaknandet?

En annan fråga man kan ställa sig är om det finns något hållbart alternativ för att undanröja elitisternas strypgrepp om mänskligheten? Inte? Varför då inte stödja en rörelse som redan åstadkommit väldigt mycket, vilket man finner om man undersöker saken, även om ”the best is yet to come”.

Angående att vilja fundera på vilken som är en hållbar och sant demokratisk regeringsform och få med alla på tåget innan vi gör något annat: vore det inte en bra idé att ägna sig åt det efter att den värsta korruptionen och det värsta hotet mot mänskligheten undanröjts (vilket Q, Trump och vithattarna nu håller på med)? Fram tills dess finns det så gott som ingen chans för sant folkliga rörelser att växa sig stora nog. Det är också först då, när folk har blivit medvetna om hur och i vilken grad vi blivit blåsta, som de kommer ha ett intresse av att ta mer ansvar för samhället och dess organisation.

Förutom den mäktigaste presidentposten och den starkaste militären i världen har rörelsen också redan stöd av tiotals miljoner människor runt om i världen. Även om man inte är övertygad om att det kommer fungera, i hopp om att det ändå finns en möjlighet att det är som Q och Trumpadministrationen säger och som så många tror och är tämligen övertygade om… Och även om man inte till 100 procent litar på att det kommer vara ett perfekt styre av världen efter befrielsen, kan man väl iallafall stödja t.ex. befrielsen från fake news grepp om våra medvetanden, riksbankernas grepp om våra resurser, frisläppandet av hemligstämplad teknologi som fri energi i form av fusionskraft, Big Pharmas grepp om vår hälsa, och de satanistiska pedofilernas grepp om allt för många främst kvinnor och barn?

Det värsta som kan hända om det inte skulle vara som Q och Trump säger, vilket det inte finns mycket som tyder på, är att folket fortsätter vakna upp, organisera sig, tänka själva och göra det vi tror på.

Om man istället på lösa boliner sprider tvivel bromsar man upp det stora uppvaknandet. Hur hjälper det någon förutom djupa staten? Då är det bättre att inte yttra sig om det alls, speciellt då det vad jag vet inte finns några realistiska alternativ till mänsklighetens befrielse.

Att vara i rädsla och att sprida oro stöder bara mörkret, på många plan. Vithattarna, alliansen, de goda, eller vad man vill kalla dem, kan bara göra så mycket som vi gör det möjligt för dem att göra. Då måste vi alla hjälpa till att sprida medvetenheten, för det är allmänhetens förmåga att psykologiskt klara av att hantera sanningen i detta informationskrig som är den största bromsklossen.

Är det i själva verket ytterligare en projicering från djupa staten som fått folk att fastna på denna talking point – att om man klagar på att QAnon bara vill passivisera, då är det just passiviserar man själv gör?

Angående frasen Enjoy the show, önskan att man ska njuta av showen, utesluter det inte att man själv deltar i showen. Kanske njuter man mest av den om man inte förhåller sig passiv, utan själv blir en aktiv del av den? Alla uttalanden om att vi måste lära oss spela, organisera oss och göra oss hörda, och att vithattarna bara är så starka som vår röst, antyder att det inte handlar om en passiv roll vi har i showen, utan en aktiv och mycket viktig roll, där vi jobbar tillsammans.

På samma sätt kan vi förstå frasen Trust the plan. Båda dessa uttalanden ingjuter mod och tillförsikt (vilket såklart hjälper människor att agera), samtidigt som det på något plan är sant; djupa staten har inte en chans. De kommer besegras, men det kan ske olika fort och olika smidigt, beroende på om vi alla hjälps åt eller inte. Det är förresten ingen blind tro som efterfrågas; Q poängterade i drop 1358 att ”trust must be earned”, tillit måste förtjänas. Något de förtjänat genom att bland enormt mycket annat t.ex. månader i förväg förutse freden med Nordkorea, ersättandet av det gamla gardet i Saudiarabien och besegrandet av IS.

Drop #1358, tillit måste förtjänas

Är det i själva verket ytterligare en projicering från djupa staten som fått folk att fastna på denna talking point – att om man klagar på att QAnon bara vill passivisera, då är det just passiviserar man själv gör?

Någonting jag tycker säger mycket är också vilket budskap som förmedlas energimässigt under orden. Vilka känslor förmedlas? Är det rädsla, ilska eller frustration? Eller är det någonting positivt eller hoppfullt? Det kan ge en fingervisning om vad som motiverar avsändaren, även om det inte garanterar uppriktighet.

Till exempel avfärdar shills och troll ofta kategoriskt och passionerat hela Q-rörelsen på mycket lösa grunder. Vill man då anamma den ståndpunkten och vibrationen som sin egen? Som Q säger: ”Careful who you follow”, var försiktig med vem du följer. Självklart ska man känna efter, logiskt begrunda och kritiskt undersöka fakta. Men man bör ge det en extra fundering om man vill lyssna till dem som spelar på folks känslor och rädslor. Lita naturligtvis inte heller blint på vad jag, Q eller någon annan säger. Tänk själv, undersök själv, dra dina egna slutsatser* 🙂

Ytterligare utdrag ur inlägg av QAnon om självständigt tänkande

*Ett bra sätt att själv undersöka vad Q säger är att gå igenom deras drops på qmap.pub. Se min youtubevideo om hur man navigerar den sajten. (Uppdatering nov 2020: qmap.pub är nersläckt, gå nu istället till qanon.pub, även min video är borttagen från youtube, men den ligger nu uppe på Rumble)

Q Anon – Varför det angår Dig

Vad är Q, och varför är det något positivt?

Inte så väldigt många tycks ännu ha hört talas om Q i Sverige, och om de har det handlar det ofta om desinformation. Vad är då Q? Här kommer vi att gå till källan, Q:s så kallade ”drops” på 4chan och numera 8chan (uppdatering: sedan november 2019 8kun), som är deras enda kommunikationskanal.

Jag kommer klistra in många bilder på vad Q droppat (men ändå ett väldigt litet urval), så hoppa inte över att läsa vad det står på dem, då jag kommer låta dem tala själva till stor del. Det finns även ett stort antal länkar med svagt blå text som kan vara av intresse att ta del av, även om de inte är nödvändiga för att följa texten. Ta dig tid, låt det sjunka in, och avfärda det inte för fort. En fråga av sådan vikt tål att tas på allvar.

Om du vill kolla upp någonting är ett tips att använda bing.com istället för google (eller duckduckgo och startpage), då de sistnämnda på senare tid har dragit igång med en väldig censur.

Bakgrund

En anonym källa som kallar sig själva Q började 28 oktober 2017 posta på det anonyma bildforumet 4chan. Nu är det en hyfsad mängd information i 3 527 drops, så det är svårt att ge en heltäckande sammanfattning, därför rekommenderas att gå in på http://qmap.pub (där alla drops samlats och kategoriserats etc) och kolla igenom dem själv efter att ha läst denna introduktion.

I en av Q:s första drops kan man utläsa innebörden av Trumps ”America First”; det handlar alltså om att börja med att städa upp korruptionen i USA:

”US is the first domino”

Att USA är korrupt har vi märkt inte minst genom invasionerna av Irak och Afghanistan. När en president i USA blir vald på löften om att ”drain the swamp” och dra sig tillbaka från att agera ”världspolis” eller imperium, och dessutom följer upp det med handling, är det då inte lite märkligt att han blir den mest hatade någonsin i ett land som Sverige, som historiskt sagt sig vara mot amerikansk imperialism och krig? Är det möjligen bara så att det är vad elitisternas media vill tuta i oss med sitt grupptänkande och de mentala ramarna för diskursen medan de gladeligen säljer vapen till höger och vänster, och att de nu är hotade?

Har du någon gång frågat dig varför inte ett positivt ord skrivits om den demokratiskt valde President Trump i ägardirektivstyrd mainstreammedia, ens när han skapar fred på koreanska halvön, undviker krig trots provokationer till höger och vänster (Iran, Ryssland, Nordkorea) och håller sina vallöften?

Men att allt kan vändas till något negativt? Demoniseringen går så långt att han sägs vara en superrasist och har jämförts med Hitler.

https://heavyeditorial.files.wordpress.com/2017/05/kathy-griffin-beheaded-trump-e1496177186812.jpg?quality=65&strip=all

Kändisar till höger och vänster har på olika sätt med emfas visat att de vill ha honom död.

Är det verkligen en rimlig utveckling, vad som skett sedan han ställde upp i presidentvalet? Kan det finnas andra, mer egoistiska anledningar till att man vill måla upp honom som avskyvärd?

Q säger att det korta talet i klippet ovan var väl planerat för att ge en överblick över var vi var, eller är, och vad som är på gång. Det kan tåla att upprepas då det är laddat med mening:

Att Q står nära Trump har visats dussintals gånger i olika drops som brukar kallas för Q proofs. Här är en favorit 🙂

Q blev av en Anon (anonym användare av ”the chans”) ombedd att höra om Trump under sitt nästa tal kan väva in orden ”tip top”, som ett bevis på att de jobbar tillsammans. Resultatet, som kom i nästnästa tal, kan man se i följande klipp.

Därmed kan man väl anse den saken vara bevisad, men om man tvivlar finns som sagt dussintals fler. Undersök själv genom att gå till http://qmap.pub och sök på ”Q Proof”.

Av nedanstående drop framgår att ett mål för Q har varit att regenerera individuellt tänkande och bryta grupptänkandets bojor, något vi i Sverige är i desperat behov av.

Att Trump blev ombedd att kandidera just för att sanera träsket framgår av denna drop:

De identifierar också vilka de är, Military Intelligence, i ett flertal drops (ofta använder Q förkortningar vilka det kan ta ett tag att sätta sig in i vad de betyder, men klicka här för att komma till en lista över vad många av dem betyder):

Urval ur drop #36.

Om Hillary vunnit hade det alltså blivit regelrätt militärkupp. Vi ser nu en mycket lugnare och säkrare övergång, helt enligt lagböckerna och utan att riskera allmänheten. Många liv och mycket lidande sparas.

Varför skulle militären göra en kupp?

Vad är det då som är så hemskt, vad kämpar amerikanska militären emot? Om man vågar kika utanför den mentala inhägnad elitisterna upprättat har man tydligt kunnat se att det är en hel del som inte står rätt till här i världen.

Detta korta klipp ger en bra introduktion:

Satanistiska pedofilnätverk

Informationen kan möjligen te sig aningen skrämmande, men det finns en plan, de som kämpar för vår frihet är i kontroll, och det värsta är över. Den djupa staten är starkt försvagad, och värre (bättre!) ska det bli!

Om vi fokuserar på det Q postat har det bland annat framkommit att pedofilnätverk bestående av elitister låter bortröva barn som de utför fruktansvärda satanistiska ritualer med (en verksamhet som väl är nu till största del tycks ha pausats). Vi börjar i skrivande stund även på ytan med NXIVM och Epstein (med bl.a. Bill Clinton och prins Andrew implicerade) ana att det stämmer.

En person inblandad i detta tycks ha varit Gloria Vanderbilt, som nyligen gick bort och som var mor till nyhetsankaret Anderson Cooper på CNN. Han har själv en del fuffens för sig, utöver CNN, vilket Q droppade en bild om, klicka här. Vilket kanske inte är så konstigt, för i hans barnrum fanns en märklig dekoration med en demonisk figur, människooffer och halshugget huvud:

I ett av modern Glorias hus finns en pool, som tycks ha avbildats på en tavla målad av Biljana Djurdjevic, som nu befinner sig i Tony Podestas ägo (vars bror John jobbar tätt med Hillary och enligt Wikileaks i hemlighet samordnade med 91 journalister på olika stora mediekanaler för att attackera Trump i valet 2016).

Varning för potentiellt jobbigt material:

För att se mer vilken konstsamling Tony Podesta har, sök på ”Tony Podesta art”.

Det går djupt med pedofilin bland elitisterna, nedan är Bill Clinton på ett plan till Epstein Island (Little Saint James) med Rachel Chandler (”the child handler”). Bara denna bild motsäger Bills uttalande om att han inte hade en aaaaaning.

Det ryktades även för några år sedan om att ett mycket grymt klipp med Hillary Clinton dykt upp på Darknet, men 9 juli 2019 bekräftades det till slut av Q att det finns (genom att inkludera bilden nedan i en drop), att det är det klippet Q tidigare hintat om att de har i RAW-format med hög upplösning, och att det snart kommer att ingå som bevismaterial i en process mot Hillary och Huma Abedin:

Fullkomligt makabert och snudd på otroligt. Men det kommer mer. Rachel Chandler, som var på bilden ovan med Bill Clinton, hade detta på sin Instagram, där de tidigare så gott som helt öppet annonserade vad de höll på med (varning för potentiellt jobbigt material).

Att det elitisterna håller på med inte bara är lek framgår t.ex. av FN:s varning till Storbritannien om pedofiliturism och voodooritualer med kidnappade barn, den nära halva miljon barn som årligen försvinner bara i USA, eller av följande klipp med de i klippet nyligen befriade Hampstead kids (där den väl connectade fadern sedermera friades och fick vårdnaden – korruption, någon?).

Kort uppdatering 16 april 2020: För ytterligare information främst om detta tema, se vad Q kallar årets bästa dokumentär Out of Shadows precis här nedan.

Utbredd och allvarlig korruption ytterligare en anledning att ingripa

Av följande drop framgår att 70% av de valda politikerna i USA borde vara i fängelse på grund av sina handlingar, men på det stora hela jobbar många fler hederliga än korrumperade personer på myndigheterna (möjligen bortsett från CIA som enligt en Q-drop måste läggas ner på grund av att det är omöjligt att sanera).

Att korruptionen gott och väl var uppe på presidentnivå framgår t.ex. av att Obama, som valde RENEGADE (förrädare) som sitt Secret Service-kodnamn, och – som han själv sagt upprepade gånger [uppdatering: tweet med videoinspelning nu raderad av Twitter, hittade klippet från ett tal i Kenya på Brighteon] – föddes i Kenya (presidenter i USA måste vara födda i USA), öppet sagt att han aktivt stött tränandet av ISIS, samt helt ignorerade Nordkoreas utveckling av kärnvapen, om han inte rent av var med och såg till att Nordkorea fick kärnvapenmissiler:

När vissa källor sinade i och med att pengarna slutade strömma in från bland annat Saudiarabien (som var djupa statens största finansiär) efter att det flödet strypts, började djupa staten söka alternativa vägar som ligger mer i linje med deras syn på mänsklig värdighet. Man använder nu aborterade foster i större utsträckning för att dra in pengar. Ju äldre de är, desto mer pengar kan de få för dem. Det är en av anledningarna att nio delstater, bland annat New York, nu sedan ungefär början av januari 2019 tillåter abort fram till födseln.

Varning för potentiellt jobbigt material.

https://cdn.qmap.pub/images/e6b57b5ea87e0065c869f70fdba7590a6b4bf3d8246ed6059c6b199a5864e87f.jpg

En annan form av korruption är att sälja ut staten för egen vinning. Hillary sålde t.ex. ut hälften av USA:s uran till Ryssland i skandalen Uranium-1, och fick för det 2,35 miljoner dollar i dolda donationer till Clinton Foundation av en f.d. VD för Rusatom, 500 000 dollar för ett tal i Moskva, och ytterligare 145 miljoner dollar av övriga inblandade i affären:

Som att det inte vore tillräckligt illa, har vi inte ens kommit in på den ännu tyvärr ständigt växande #ClintonBodyCount. Nedan en bra sammanfattning av över 400 personer i Clintons närhet som mystiskt dött.

Ytterligare en som utnyttjat sin position på liknande vinstsugna vis är Joe Biden (Creepy Uncle Joe), vars son och bror, när Biden var vicepresident, fick kontrakt på vardera 1 500 000 000 dollar (!!) i Irak respektive Kina (det finns mängder med ytterligare exempel vad gäller denna typ av korruption):

Hot mot mänskligheten

Ytterligare en anledning till militärt ingripande, om inte den största, är hotet mot mänskligheten. Den här beskrivningen av 16-årsplanen går ihop med t.ex. de smått läskiga ”Georgia Guidestones” (som bland annat uppmanar till att aldrig låta befolkningen stiga över 500 miljoner invånare) och mycket av det vi såg hända under Obamas styre:

Har man huvudet aningen på skaft kan man också se paralleller med vad som pågår i Europa och kanske särskilt i Sverige. Nedan en förenklad variant:

I denna drop exponeras ytterligare aspekter av djupa statens mycket mörka globala plan:

Hur långt har då träsksaneringen kommit?

På vintersolståndet 2017 skrev POTUS (President Of The United States) under en exekutiv order om att blockera egendomen för personer som är inblandade i allvarliga brott mot mänskliga rättigheter eller korruption.

Kan vi då konstatera att någonting har hänt vad gäller saneringen av rättsväsende, myndigheter och storföretag under Trumps tid vid makten?

I april och maj 2018 postade Q information om ett antal högt uppsatta inom bland annat FBI, CIA och DOJ som avskedats:

Ungefär samtidigt postas en lista över politiker som inte ställer upp för omval. Att rättsväsende och politikerkår saneras är naturligtvis ett nödvändigt första steg för att rättvisa ska kunna skipas civilt. Det är en lång process som ändå går relativt fort med så många korrumperade människor som har stärkt sina positioner mer och mer under många decennier:

Som en lång parentes kan nämnas att ”No Name” som beskrivs som [departure soon] i ovanstående bild är John McCaine, som Q av ännu oklar anledning inte vill nämna vid namn. Han sägs ha dött i hjärncancer 25 augusti, men guvernören i Ohio, John Kasich, råkade i en intervju med CNN säga att han blivit ”put to death” (avrättad), antagligen av en militärtribunal.

Till saken hör att Q på minuten 1 månad innan dödsbeskedet kom postade att No Name skulle hamna i nyheterna igen.

Varför då så hårda nypor? Denna bild kan ge en hint (slut parentes):

Det finns även en sida där folk hjälps åt att tracka hur många som avgått globalt (chefer, politiker etc): https://www.resignation.info/

Enligt den är vi i skrivande stund uppe i 9 226 personer i 157 länder. Självklart är inte alla dessa korrupta, men det har skett ett skifte och det är jämförelsevis väldigt många som avgår jämfört med vad som är normalt.

Se även mitt tidigare inlägg om att det nu är över 100 000 slutna åtal i USA sedan Q började posta, med en ökning på i genomsnitt 6 000 per månad. Normalt för ett år är 1 077 i genomsnitt. Siffrorna kommer alltså från www.pacer.gov, så de går inte att betvivla.

Nu har drygt 12 000 av åtalen öppnats, varav ett av fallen var det tidigare nämnda Epsteinfallet, vilket inom en snar framtid kommer leda till problem för bland annat höjdare som Bill Clinton och prins Andrew, men vi har ännu bara börjat nafsa på det.

Att det tas krafttag mot pedofili framgår även av det stora antal arresteringar som gjorts och som trackas här. Än så länge drygt 2100 arresteringar av minst en person bara i USA, med mängder av räddade barn.

Dessa traffickinghubbar hade i augusti 2018 stängts ner, med fler på gång (pending):

Vad återstår?

Vi ska absolut inte vara rädda, det är inte alls meningen med dessa drops. Meningen är att informera, och dessutom skänka hopp till de som redan kastat av sig det manipulerande grupptänkandets bojor. Det finns en plan, och den kommer att leda till att mänskligheten befrias.

Q och de som kämpar för vår frihet, vilka brukar kallas ”vithattarna”, kan bara göra så mycket som vi gör det möjligt för dem, genom att sprida informationen om vad som både kallas The Great Awakening och The Second American Revolution.

Det kommer inte att vara en kamp som främst utövas med vapen, utan en kamp om den allmänna opinionen. En tillräckligt stor del av allmänheten måste först bli mer medveten, först därefter kan arresteringarna börja ske på bred front. Mainstreammedia kommer inte att rapportera om det, det måste vi alltså göra själva.

Som väl är, är Trump ytterst populär i USA, trots smutskastningen och vad de (inte) rapporterar i svensk media. Han drar publik till sina valupptaktsrallyn som får de andra politikerna att undra vad de håller på med:

https://mikaelsvarldhome.files.wordpress.com/2019/07/3eebd-trump2brally.jpg

Att jämföra med Joe Biden (Creepy Uncle Joe), som tills nyligen var demokraternas toppkandidat:

Följande uppmuntrande ord kommer från POTUS själv (det har etablerats att Q+ är Trump):

För att mörkret ska försvinna måste vi skina ett ljus på det. Vi, folket, har makten. Vi har bara glömt bort hur man spelar. Separerade är vi svaga, men tillsammans är vi starka!

Så om du bryr dig om mänsklighetens, ditt eget och framtida generationers öde, sätt dig in i vad detta handlar om, och om det känns rätt – sprid medvetenheten! Q kan inte nå ut till alla, för massmedia är kontrollerad, och det är därför den är full av så många felaktigheter, vilket man upptäcker om man ger alternativ media en chans och har något att kontrastera det emot. Som Q brukar skriva: ”We are the news now”!

Lista med resurser

Videouppdateringar

Q proofs

Aggregatorsiter där man kan läsa Q-drops

Offline

Appar (Android)

Apple har tagit ner alla QAnon-appar från sin app store. Här information om hur man kan komma runt det.

Videogenomgång av detta inlägg

Finns här på Rumble

Intro till Qmap.pub

Finns här på Rumble

Uppdatering 4-10-20 (10 april 2020): Om du skulle vilja läsa QAnons inlägg går jag igenom ett enkelt och bra sätt att göra det på i detta klipp 🙂

Jordbävningen 11/11 2018

Det fruktansvärda första världskriget deklarerades äntligen vara över i Paris kl 11 11/11 1918.

Så gott som exakt hundra år senare, 11/11 2018, kl 10:30 Paristid inträffade en mycket mystisk global händelse, som varade i dryga 20 minuter. Över halva världen, 11 000 miles för att vara mer exakt, med utgångspunkt på den lilla ön Mayotte (ar. ”Dödens ö”) utanför Madagaskar, ”ringde” kraftiga zickzackvågor med 17 sekunders intervall, men märkligt nog kände ingen människa dem och ingenting kom till skada.

En person vid US Geological Survey tittade dock på sin mätapparat och reagerade med en Tweet, som fick kollegor runt om i världen att försöka slå sina kloka huvuden ihop.

I en intervju med National Geographic sa Göran Ekström, seismolog med specialisering på ovanliga jordbävningar vid Columbia University, att han inte tror att han ”någonsin sett något liknande”.

Kan det vara en slump att halva världen började ringa exakt en halvtimme innan 100-årsjubileet för slutet av första världskriget?

En persons tolkning av händelsen

Vad kan detta betyda? Om man inte ska tillskriva det varelser mer avancerade än vi, eller Jorden själv, är det möjligt att människor besitter sådan teknologi? Vad har vi för tecken? Iögonfallande är:

 • Synkroniciteten i att det var strax före och fram till precis innan kl 11 den 11/11 2018, där 2018 om man så vill numerologiskt kan förkortas till 11, på timman 100 år efter att första världskriget tog slut.
 • Zickzackmönster vilket indikerar att det inte skedde organiskt, vilket brukar kännetecknas av mjuka sinusformade vågor
 • Att mönstret upprepades exakt var 17:e sekund
 • Att vi aldrig sett något liknande
 • Det hade enligt Wikipedia sitt epicentrum på en ö vars namn kan härledas till arabiska och betyda ”dödens ö”

Om någon del av mänskligheten har sådan teknologi, och dessutom skulle vilja fira 100-årsjubileet av freden, vilken del skulle det då vara? Tanken går till det militära och allt hemligstämplat som finns där, men som vi inte har en aning om.

Man kan invända att amerikanska militären väl bara vill ha mer krig, militärindustriella komplexet har ju iallafall framgångsrikt drivit den linjen alltsedan 1940-talet. Men är det möjligt att ett maktskifte kan ha ägt rum? Finns det något mer som kan kopplas till det militära?

Ett stort skifte som ägt rum är vad som normalt brukar kallas världens mäktigaste man, den som innehar presidentämbetet i USA. Den personen är i egenskap av president även Commander in Chief över amerikanska flottan och armén. De 17 sekunderna kommer även de in i bilden här, det är så att just siffran 17 har kommit att betyda mycket i samband med just Trump.

Ett exempel är att tidigare presidenter vid super bowl burit siffran på sitt nummer i presidentordningen, men Trump som är nummer 45 bär istället 17. Varför 17? Vilken bokstav i alfabetet är den 17:e? Just det: Q.

https://i0.wp.com/assets.nydailynews.com/polopoly_fs/1.278271.1314348298!/img/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/article_1200/alg-giants-bush-jpg.jpg

En kort avvikning innan vi går vidare med Q. För att visa på medias märkliga bedömning av olika personer kan vi kontrastera två presidenter och den bild media målar upp av dem, samt därmed den allmänna uppfattningen om dem. Vilken president gjorde till exempel följande:

 • Lovade att avveckla Guantanamo och avskaffa tortyren men gjorde tvärtom?
 • Lovade att avsluta krigen i Irak och Afghanistan men gjorde tvärtom?
 • Var den förste att vara i krig under alla sina 8 år som president?
 • Godkände drönarbombning av civila?
 • Såg en tillväxt av IS, som på mystiskt sätt körde runt i Amerikanska bilar, och som av lokala regeringar sägs ha fått hjälp av USA?
 • Byggde barnburarna vid Mexikanska gränsen?

Rätt svar är Obama, som vann Nobels Fredspris 2009 strax efter att han ljugit fram sitt sista vallöfte och tillträtt sin nya position, som var och i skrivande stund fortfarande är en av de mest omtyckta presidenterna i modern tid.

Som kontrast, vilken president har bland annat:

 • Undvikt kärnvapenkrig med Nordkorea?
 • Ordnat fred på koreanska halvön som inte sett fred sedan 1950-talet?
 • Besegrat IS på bara 2 år?
 • Tagit krafttag mot trafficking och pedofili, med tusentals räddade barn och mängder med ”höjdare” bakom galler?
 • Nu tagit sig an att avsluta USA:s inblandning i Irak och Afghanistan?
 • Avblåst den militära hämndaktionen avsedd att ge igen för Irans nedskjutning av en amerikansk drönare, och därmed dra igång krig med Iran?
 • Likaså ignorerat provokationen med den ubåt Ryssland ska ha skjutit ner?
 • Visat avsikt att binda dollarn till guld igen, och därmed avsluta petrodollardominansen och Federal Reserves och alla storbankers strypgrepp om den globala ekonomin?

Rätt svar är Trump, som är den mest hatade av alla presidenter någonsin. Iallafall av etablissemanget och deras media. Varför den ena hyllas och den andra hunsas är värt att fundera över..

Vad är då Q och vad kan det ha med den mycket underliga jordbävningen att göra? Mer om Q skriver jag i ett framtida blogginlägg (UPPDATERING, inlägg skrivet: ”Q Anon – varför det angår Dig”), men kort kan man säga att Q har hintat om att de är Military Intelligence, som i denna s.k. ”drop”:

Att de vill väcka folk ur ”grupptänkandets bojor” framgår t.ex. av denna drop:

https://cdn.qmap.pub/images/6e5056bb58ce66c0e5f1a33c2539d4386e70ea0489151f535c621b6a19815ca8.png

Q har sedan de började posta på 4ch (nu 8ch) 28 oktober 2017 konstant levererat mycket bra information om vad som händer under ytan (vilket man kunnat se när det tagit sig upp till ytan, som t.ex. med Nordkorea och Epstein) och s.k. Q proofs, som visar att de jobbar tätt tillsammans med Trump, som t.ex. när en Anon (det kallas de anonyma personer som postar på 8ch) bad Trump att i sitt nästa tal väva in ”tip top”, som för att visa att han jobbar tillsammans med Q-gruppen.

I sitt nästnästa tal står Trump på en balkong på Vita Huset med en stor vit kanin och säger att huset är i ”tip top” form, ”eller som vi brukar säga i tippy top” form.

Den som vill undersöka sannolikheten för alla dessa ”sammanträffanden” kan själv gå in på https://qmap.pub, där Q:s alla poster samlas, och söka på proof.

Det handlar om en operation för att befria mänskligheten från djupa statens klor och manipulation, som, för att prata 1984, får allmänheten att tro att krig är fred och 2+2=5.

Det kan också hända att jordbävningen var en varning till Q och den allians som försöker befria mänskligheten. Något som talar för det är att ön hette dödens ö, att signalen kan ha varit riktad till Q, och att det kan ha varit ett hot om världskrig om Q och alliansen/vithattarna fortsätter exponera elitisterna, vilket djupa staten är desperat angelägen om att starta för att förhindra att de exponeras och blir av med sin kontroll.

Något som talar mot det är att det var synkroniserat med slutandet av fred, inte början av ett krig, och inte så långt dessförinnan i drops 2013-2016 hade Q signalerat att de tycks ha tagit kontroll över CIA:s vädermodifikationsatelliter som använder sig av DEW (Directed Energy Weapons) efter ”skogsbranden” i Paradise, CA:

united states - Are these photos of burned home surrounded ...
https://www.stolenhistory.org/attachments/california_fire_2017-jpg.4837/
CA "wild" fires most selective fires ever
https://i1.wp.com/www.aircrap.org/wp-content/uploads/2018/08/House-cut-in-half-.jpg?fit=1040%2C841&ssl=1

Och så frågan om de kan tänkas besitta sådan teknologi. Nikola Tesla uppfann redan på 30-talet en jordbävningsmaskin som han avsåg användas för att hjälpa jorden bli av med stress för att undvika större skador och okontrollerade jordbävningar. Som vanligt med Tesla har man försökt att stryka honom så gott det går ur historieböckerna, och definitivt glömma hans mer ”okonventionella” uppfinningar. Så om Tesla uppfann en jordbävningsmaskin på 30-talet kan man misstänka att amerikanska militären har tillgång till sådan teknik nu.

Det traditionellt lite mer korrupta Amerikanska flygvapnet släppte dessutom på 90-talet rapporten ”Weather as a force multiplier: Owning the weather by 2025”, som nu magiskt trollats bort från internet, till och med från archive.org. Ursprungligen fanns den på http://csat.au.af.mil%2F2025%2Fvolume3%2Fvol3ch15.pdf, där jag senast fann den i augusti 2017. Därefter fann jag den på archive.org som arkiverat sidan, men nu är den även borttagen därifrån. En kopia finns fortfarande på https://geoengineeringwatch.org/documents/vol3ch15.pdf .

Källor:

Över 100 000 slutna åtal i USA

Sedan oktober 2017 har man iakttagit ett ständigt ökande antal slutna åtal i USA. Normalt tidigare var i genomsnitt 1 077 nya slutna åtal per år. I maj 2019 passerade antalet 100 000 sedan oktober 2017, med i genomsnitt 6 000 nya fall i månaden.

106.502 indictments sealed as of 1st July 2019 - √ HO1 – Holistic Overview #1 - QAnon - QNavy - Great Awakening

Siffrorna går inte att betvivla, då vem som helst med tillgång till den officiella tjänsten pacer.gov (Public Access to Court Electronic Records) kan logga in och kontrollera antalet.

I skrivande stund är antalet 109 346 slutna åtal.

Ett av de slutna åtalen som öppnats var mot miljardären och pedofilen Jeffrey Epstein, med täta band till familjen Clinton, och som även implicerar bland annat en känd tidigare premiärminister, näringslivstoppar, underhållare etc.

Varje slutet åtal kan gälla upp till 86 personer, så det är potentiellt många fler än 100 000 personer som står åtalade.

Slutna åtal används ofta för att åtala organiserad brottslighet. De utgör väldigt allvarliga brott. Hög säkerhet krävs för att dessa korrupta organisationer annars skulle kunna förhindra arresteringarna. Medlemmarna i den kriminella kartellen är inte medvetna om att en komplicerad operation utförs mot dem tills de alla blir arresterade samtidigt – i en överraskningsattack.

Överinspektör Michael Horowitz, som jobbar tillsammans med U.S. Attorney John W. Huber, har en stab på 470 pers som ständigt jobbar med detta. Q postade i 1 juli 2018:

Q !CbboFOtcZs ID: d4a218 No.1986443📁
Jul 1 2018 13:29:32 (EST) >>1986153
Ask yourself – does Huber have the ability to file across all 50 states?
Is any of this normal?
Think sealed indictments.
Think resignations of CEOs.
Think resignations of Senators.
Think resignations of Congress.
Think termination of senior FBI….
Think termination of senior DOJ….
Media BLACKOUT….. How large is Mueller’s team?
20-25?
Think 470.
The more you know. Q

Som posten indikerar har antalet VD:s, senatorer och kongressledamöter som avgått också drastiskt ökat. Ledningen för det korrupta FBI, CIA och DOJ har också ersatts. En sammanställning av personer som avgått från högt uppsatta positioner ligger nu på drygt 9 000 personer.

Varför rapporterar inte media om detta? Varför smutskastar de hela tiden Trump? Hur kommer världen se ut när detta är klart? 🙂

Källor: