Lita på den stora Ljusa planen

Ett återkommande fenomen på denna blogg är QAnon, se gärna mitt blogginlägg ”QAnon – Varför det angår Dig” om du inte gjort det.

De som jobbar för den mörka agendan gör allt de kan för att splittra den globala rörelse för frihet, sanning och rättvisa Q gett upphov till. Ett uttalande som av djupa statens kontrollerade opposition ofta används som argument mot QAnon är uttrycket ”Trust the plan”. Första gången Q använde det var i drop 668 från den 5 februari 2018.

Förutom uttrycket ”Trust the plan” uppmuntras och bemyndigas vi här med att det är vi, folket, som har makten, men att vi bara glömt bort hur man spelar – underförstått att vi uppmuntras att lära oss det igen.

Q har hittills använt uttrycket 26 gånger. Ytterligare en fras som används återkommande är ”Enjoy the show”, som i skrivande stund varit med i hela 67 drops. De som tvivlar (eller bara vill vilseleda och splittra – för det är definitivt vad djupa staten vill) säger att det handlar om att passivisera och att vanligt folk inte ska göra någonting, utan bara vänta på frälsning eller att räddas, vilket går hand i handske med shillattackerna om att ”högerextrema” ser Trump som sin ofelbare ”frälsare”.

Men stämmer det verkligen?

Om det skulle vara så att Q vill passivisera oss kan vi undersöka dels 1) om Q uppmuntrar till aktivitet, och 2) vilken effekt Q haft på folk runt om i världen – har folk passiviserats eller aktiverats?

Aktiverande Q drops

Låt oss börja med att se efter om Q postat saker som uppmanar till handling och engagemang. Ett allmänt drag det kan vara värt att kort uppmärksamma är att Q ofta använt den sokratiska metoden, att ställa frågor. Det aktiverar och får oss att själva gräva fram svaren. Som det sägs i slutet av dokumentären Out of Shadows, ”The truth is learned, never told”.

Och så mer till själva innehållet. I drop 812 nedan uppmanas folk att väcka de som ännu är blinda för allt det Q informerat om (maktstrukturer, hur eliten manipulerar massorna, återskapandet av kritiskt och självständigt tänkande, globala elitistiska pedofilnätverk och hur de agerar, det geopolitiska spelet etc. etc.). Vi ser även att Q uppskattade att 20 miljoner hade nåtts av budskapet 23 feb 2018, bara knappt 4 månader efter att Q började posta. Vi uppmanas att fortsätta prata om allt som händer under ytan, stå upp för sanning och rättvisa och kämpa.

I drop 2264 från september 2018 ser vi redan att det är många tiotals miljoner som aktiverats av Q, och vi uppmuntras att göra oss hörda.

I drop 563 ser vi bland annat att Q postar sina s.k. breadcrumbs (brödsmulor) för att bygga upp en ”digital armé” (av människor som tänker och undersöker själva och är aktiva på social media), och vi uppmanas att sätta oss in i vad som sker och kämpa, samt att vi tillsammans är starka. En tolkning av det är att det är önskvärt om vi även börjar organisera oss och lär känna varandra ute i verkliga livet. Q säger inget om hur vi ska organisera oss, de uppmuntrar oss bara att göra det, nerifrån upp, och stöda det stora uppvaknandet. Det lämnas upp till oss folket att göra som vi känner.

Här uppmuntras vi att lära oss det geopolitiska spelet, för Gud och fosterland, för det är vi folket som har makten.

I drop 3748 nedan informerar Q uttryckligen att vi inte ska missförstå denna backchannel (den inofficiella informationskanalen i form av QAnons drops) som en anledning att vara självbelåtna och nöjda, utan vi uppmanas istället att kämpa. Vi får även veta att vår röst hörs och gör skillnad. Känn för övrigt skillnaden mellan hur dessa uttalanden känns, jämfört med det troll och shills pumpar ur sig (vilket upprepas av intet ont anande människor som resonerar med budskap på den vibrationen), så som att ”din röst spelar ingen roll”, ”alla politiker är köpta”, eller ”Trump är bara en marionett” etc. Vilket känns bemyndigande och vilket tar ens kraft? Vilket aktiverar och vilket passiviserar?

Nedan säger Q att makten vi har är riktig, och vi uppmuntras ånyo att kämpa. Återigen, hur får det dig att känna jämfört med dystopiska uttalanden, som att vi inte har något att säga till om, det är eliten som är i kontroll, vi kommer alla att hamna i fångläger eller dö av 5G och så vidare (därmed inte sagt att jag tror att 5G är harmlöst på något sätt)? Vilket får dig att vilja stå upp och kämpa, och vilket får dig att förbli passiv? Vilket öppnar hjärtat och höjer dig, vilket sänker dig djupare ner i rädsla?

Nedan är en direkt uppmaning att engagera sig, i form av frågan om man är beredd att kämpa. Vi får reda på att vi i så fall inte är ensamma, utan att administrationen är på vår sida.

Detta är ett informationskrig om den allmänna opinionen. Därför är Fake News lamestream media vår största fiende. Och därför är vår roll avgörande. Angående att Trump upprepade gånger sagt att Fake News är vår största fiende, se mitt kommande inlägg om hur djupa staten manipulerar massorna.

Q har också upprepade gånger uppmuntrat oss att lita på vår egen förmåga att tänka och dra egna slutsatser, som t.ex. i det här utdraget ur ett inlägg av Q:

THINK FOR YOURSELF.
TRUST YOURSELF.
COURAGE.
TOGETHER.

Nedan uppmanas vi av Q+ (Trump) att kämpa för friheten och det rätta, och vi stärks med att vi inte ska vara rädda, utan snarare stolta och göra oss hörda. Vi informeras även om att de försöker splittra oss (t.ex. genom att hävda att Q passiviserar … [mitt exempel]).

I Q drop 854 nedan säger Q att vi måste jobba tillsammans, och att vithattarna bara är så starka som vår röst. Vi måste organisera oss och göra vår röst hörd! Q säger att de är här för att förena och förse med sanning, så att vi kan gå från mörker till ljus. Vi får reda på att det är anledningen till att kabalen håller oss separerade och i mörker – då är vi svaga. Vår röst behövs för att sprida medvetenheten, vilket gör folk redo för massarrestering av korrupta personer på alla möjliga maktpositioner. I övrigt har djupa staten informationsmonopol, och de skulle enkelt kunna övertyga massorna t.ex. om att Trump bara är en ond narcissistisk person med diktatorambitioner, något media redan förberett massorna på i åratal, likt ett drag i schack. Om inte det är en uppmaning till att ta tag i saker och göra något vet jag inte vad som är det.

Ett exempel på att vår röst hörs och spelar roll postades nyligen av Q, i form av den avgörande rollen vad gäller valen i USA – där Trump vann i princip uteslutande på grund av att vanliga människor delade med sig på först och främst sociala medier, och att vi kan bidra till det uppvaknande som nu äger rum världen över.

Detta var endast ett urval inlägg Q gjort som, skulle jag vilja hävda, tydligt tyder på att Q inte vill passivisera oss och att vi bara ska vänta på att räddas, utan att de vill att vi ska inse vilken avgörande roll vi alla har i det stora uppvaknandet och mänsklighetens frigörelse, samt att det är ytterst önskvärt att fler och fler börjar agera och organisera sig!

QAnons effekt

Vilken effekt har då Q fått på människor runt om i världen? Har den varit aktiverande eller passiviserande?

Q har i drops 2832 och 2845 postat uttrycket ”We are the news now” – det är vi som är nyheterna nu, världen över. Detta uttryck har verkligen tagit skruv! Många miljoner människor har startat bloggar och Youtubekanaler, eller i övrigt påbörjat eller utökat sin kritiska granskning och informationsdelning på sociala medier och bland kollegor, vänner och familj, för att sprida medvetenhet om vad som faktiskt händer i världen, trots en väldig shadowbanning och censur som varit igång sedan ungefär ett halvår efter att Q började posta – för att försöka kväsa det stora uppvaknande som verkligen tog fart i och med det.

Nyligen postade Q en serie länkar till tweets där människor över hela världen spelat in sig själva säga WWG1WGA (Where We Go One We Go All – dit vi går en går vi alla), en fras kopplad till Q-rörelsen, här i Ghana (för att se upplyftande video, klicka på https://t.co/gVFAsQBNqz eller pic.twitter etc i nedanstående tweet):

Här ett klipp från hela världen, bland annat Sverige:

I Twittertråden nedan (https://twitter.com/RainbowFairy12/status/1236943098103713793) har en person samlat massvis med bilder från hela världen där människor visar sitt stöd för Q och det stora uppvaknandet:

https://twitter.com/RainbowFairy12/status/1236943098103713793

I den kan vi bland annat se hur Trump blev bemött i Finland under mötet med Putin där:

Massvis av människor har deltagit i protester runt om i världen, motiverade av QAnon och administrationens globala träsksanering. T.ex. under de stora protesterna i Hong Kong – som tillsammans med liknande uttryck för folkligt missnöje fick ett abrupt slut i och med Coronaviruset – visades ett väldigt stöd för Trump och Q.

En snabb sökning på QAnon på bing.com ger exakt 17 miljoner resultat (!), vilket visar på en väldig aktivitet (uppdatering 1h senare 17,2 miljoner resultat).

Att jämföra med resultaten på google.com, där vi ser att resultaten fortsatt är starkt friserade:

Uppdatering 2 maj 2020: Som Q säger i drop 1657 finns det inget elitisterna fruktar mer än ett allmänt uppvaknande:

Detta har i Sverige formligen exploderat! Bara några veckor efter att Michael och Joanna på Wake Up Globe lanserade idén hade dussintals Wake Up Friends-grupper startats över hela landet (och utanför) där man träffas och diskuterar allt möjligt, förankrade i hjärtat (listan över städer i bilden är från nov 2019).

Förutom det ovanstående har jag sett mängder med kommentarer på forum om att folk i deras närhet vaknar upp till höger och vänster och nås av det hoppfulla och bemyndigande budskap Q kommer med. Personer har nu börjat ställa frågor, som tidigare inte alls trodde att makten över världen kunde kapas så som den gjort, och vill verkligen veta vad Q är och hur det egentligen ligger till i världen. Det finns många exempel på det efter slutet av 2017 även i min umgängeskrets, så det är definitivt något som händer.

Slutsatser

Att döma av det avslöjande innehåll Q postar, och den upplyftande, stöttande och bemyndigande ton som genomsyrar QAnons drops är det inte konstigt att så många vaknar för första gången, eller att ”redan vakna” (visst, det är en process) människor världen över kanske för första gången på länge känner hopp och tillit och ser en mening med att aktivera sig och sprida ljus och medvetenhet över mörkret.

Då kanske det kan vara värt att – istället för att själv bromsa genom att utan att vara insatt sprida tvivel, rädsla och misstro – stödja en rörelse som har momentum uppe, och som exponerar och gör någonting åt en väldig mängd ondska? Kan det vara värt att lägga till till detta momentum, eller iallafall inte dra ifrån, för att väcka folk och få dem att aktivera sitt självständiga tänkande, så att de åtminstone är psykologiskt redo för massarresteringar av kabalen, om inte aktivt bidra till det stora uppvaknandet?

En annan fråga man kan ställa sig är om det finns något hållbart alternativ för att undanröja elitisternas strypgrepp om mänskligheten? Inte? Varför då inte stödja en rörelse som redan åstadkommit väldigt mycket, vilket man finner om man undersöker saken, även om ”the best is yet to come”.

Angående att vilja fundera på vilken som är en hållbar och sant demokratisk regeringsform och få med alla på tåget innan vi gör något annat: vore det inte en bra idé att ägna sig åt det efter att den värsta korruptionen och det värsta hotet mot mänskligheten undanröjts (vilket Q, Trump och vithattarna nu håller på med)? Fram tills dess finns det så gott som ingen chans för sant folkliga rörelser att växa sig stora nog. Det är också först då, när folk har blivit medvetna om hur och i vilken grad vi blivit blåsta, som de kommer ha ett intresse av att ta mer ansvar för samhället och dess organisation.

Förutom den mäktigaste presidentposten och den starkaste militären i världen har rörelsen också redan stöd av tiotals miljoner människor runt om i världen. Även om man inte är övertygad om att det kommer fungera, i hopp om att det ändå finns en möjlighet att det är som Q och Trumpadministrationen säger och som så många tror och är tämligen övertygade om… Och även om man inte till 100 procent litar på att det kommer vara ett perfekt styre av världen efter befrielsen, kan man väl iallafall stödja t.ex. befrielsen från fake news grepp om våra medvetanden, riksbankernas grepp om våra resurser, frisläppandet av hemligstämplad teknologi som fri energi i form av fusionskraft, Big Pharmas grepp om vår hälsa, och de satanistiska pedofilernas grepp om allt för många främst kvinnor och barn?

Det värsta som kan hända om det inte skulle vara som Q och Trump säger, vilket det inte finns mycket som tyder på, är att folket fortsätter vakna upp, organisera sig, tänka själva och göra det vi tror på.

Om man istället på lösa boliner sprider tvivel bromsar man upp det stora uppvaknandet. Hur hjälper det någon förutom djupa staten? Då är det bättre att inte yttra sig om det alls, speciellt då det vad jag vet inte finns några realistiska alternativ till mänsklighetens befrielse.

Att vara i rädsla och att sprida oro stöder bara mörkret, på många plan. Vithattarna, alliansen, de goda, eller vad man vill kalla dem, kan bara göra så mycket som vi gör det möjligt för dem att göra. Då måste vi alla hjälpa till att sprida medvetenheten, för det är allmänhetens förmåga att psykologiskt klara av att hantera sanningen i detta informationskrig som är den största bromsklossen.

Är det i själva verket ytterligare en projicering från djupa staten som fått folk att fastna på denna talking point – att om man klagar på att QAnon bara vill passivisera, då är det just passiviserar man själv gör?

Angående frasen Enjoy the show, önskan att man ska njuta av showen, utesluter det inte att man själv deltar i showen. Kanske njuter man mest av den om man inte förhåller sig passiv, utan själv blir en aktiv del av den? Alla uttalanden om att vi måste lära oss spela, organisera oss och göra oss hörda, och att vithattarna bara är så starka som vår röst, antyder att det inte handlar om en passiv roll vi har i showen, utan en aktiv och mycket viktig roll, där vi jobbar tillsammans.

På samma sätt kan vi förstå frasen Trust the plan. Båda dessa uttalanden ingjuter mod och tillförsikt (vilket såklart hjälper människor att agera), samtidigt som det på något plan är sant; djupa staten har inte en chans. De kommer besegras, men det kan ske olika fort och olika smidigt, beroende på om vi alla hjälps åt eller inte. Det är förresten ingen blind tro som efterfrågas; Q poängterade i drop 1358 att ”trust must be earned”, tillit måste förtjänas. Något de förtjänat genom att bland enormt mycket annat t.ex. månader i förväg förutse freden med Nordkorea, ersättandet av det gamla gardet i Saudiarabien och besegrandet av IS.

Drop #1358, tillit måste förtjänas

Är det i själva verket ytterligare en projicering från djupa staten som fått folk att fastna på denna talking point – att om man klagar på att QAnon bara vill passivisera, då är det just passiviserar man själv gör?

Någonting jag tycker säger mycket är också vilket budskap som förmedlas energimässigt under orden. Vilka känslor förmedlas? Är det rädsla, ilska eller frustration? Eller är det någonting positivt eller hoppfullt? Det kan ge en fingervisning om vad som motiverar avsändaren, även om det inte garanterar uppriktighet.

Till exempel avfärdar shills och troll ofta kategoriskt och passionerat hela Q-rörelsen på mycket lösa grunder. Vill man då anamma den ståndpunkten och vibrationen som sin egen? Som Q säger: ”Careful who you follow”, var försiktig med vem du följer. Självklart ska man känna efter, logiskt begrunda och kritiskt undersöka fakta. Men man bör ge det en extra fundering om man vill lyssna till dem som spelar på folks känslor och rädslor. Lita naturligtvis inte heller blint på vad jag, Q eller någon annan säger. Tänk själv, undersök själv, dra dina egna slutsatser* 🙂

Ytterligare utdrag ur inlägg av QAnon om självständigt tänkande

*Ett bra sätt att själv undersöka vad Q säger är att gå igenom deras drops på qmap.pub. Se min youtubevideo om hur man navigerar den sajten. (Uppdatering nov 2020: qmap.pub är nersläckt, gå nu istället till qanon.pub, även min video är borttagen från youtube, men den ligger nu uppe på Rumble)

Annons

En reaktion till “Lita på den stora Ljusa planen

  1. Lysande! Din artikel motbevisar dem som gått på djupa statens propaganda och försök att debunka Q. Hade de lagt tid som du har gjort och vi andra, så hade de sett något helt annat. Their loss :).

    Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s