Vintersolstånd i Anundshög 2020

Liten video som fångar delar av de ceremonier som ägde rum i Anundshög i samband med vintersolståndet

Ett 80-tal Wake Up Friends träffades i magiska Anundshög 20/21 december 2020, för att under två dagar av ceremonier välkomna det nya året och den nya tiden: vattumannens tidsålder.

Förutom vintersolståndet låg Jupiter och Saturnus väldigt nära varandra för första gången på 800 år. När de är i konjunktion kallas det även av astronomer för ”den stora konjunktionen”, då planeterna i fråga är de klart största i vårt solsystem. Konjunktionen kallas även ”Betlehems stjärna”, som alltså även inträffade vid tiden runt Jesu födelse i fiskarnas tecken. Inte nog med det, de träffades nu i 0 grader vattumannen, vilket många ser som ett tecken på att vi tar stora kliv in i vattumannens tidsålder nu (likt hur fiskarnas tidsålder började för lite drygt 2000 år sedan). För mer info om den astrologiska betydelsen, klicka t.ex. här.

Med oss var även naturväsen på högre frekvenser, som visade sig på bild i form av ljussfärer, se videon ovan och bilderna nedan, som alla är original och obearbetade.

Magisk första morgon då vi välkomnades av en vit ljusboll vid inträdet till området.
Efter en glädjefull dans ivrigt påhejade av både drakar och tomtar visade sig en dubbelsol 5 gånger (som tecken på att vi är på väg in i 5D?) kraftigt, på toppen av en pyramid. Till saken hör att vi strax innan dansen även utförde en ceremoni kopplad till Solpyramiden i Bosnien. När alla stod och beundrade det himmelska skådespelet lät sig en blå orb fångas på bild.

Om du inte hört talas om sådana ljusbollar tidigare, eller bara är allmänt skeptisk till sådant som inte passar in i den begränsade världsbild vi blir matade med, och antar att det bara är ett optiskt fenomen till följd av solljusets kontakt med kamerans lins: Titta på videon ovan, se hur det absolut inte kan vara en sådan, titta på bilderna igen, och förundras 🙂

Som jämförelse kan man även se detta klipp från en av de nyupptäckta och i tusentals år övergivna tunnelsektionerna i anslutning till den väldiga pyramiddalen i Bosnien, där olika personer ett flertal gånger fångat hela strömmar av orbs, som dock lyser svagare än de ovan. Här ett exempel:

Myndigheternas kris-SMS

Ja nu är det verkligen nödläge – eller ???

Vad föranledde regeringen att idag skicka ut ett SMS till 22 miljoner mobiler i Sverige? Textmeddelandet skickades ut i samarbete med de fyra största mobilnätsoperatörerna och hade som avsändare Fohm och MSB.

Det måste ju vara rena rama katastrofen när regeringen mig veterligen för första gången skickar ut ett sådant SMS till varenda kotte? Löfvén har själv sagt att åtgärderna saknar motstycke i modern tid. Då skulle man kunna tänka sig att det finns fog för detta, att det är proportionerligt som det så vackert heter, men även att det finns fog för den rapportering som sker av informationsväktarna aka fake news aka etablerad gammalmedia aka folkets fiende nr 1.

Officiell statistik

Låt se på den officiellt loggade statistiken istället för att lyssna på den teater som spelas upp i media. För den statistiken finns ändå sedan länge någon form av kontroll som ska se till att det blir rätt information och att det inte går att fuska lika lätt som det är när man t.ex. bara trycker en åsikt i en tidning.

Intensivvårdsavdelningar

I media hör vi larm om att IVA-platserna i Stockholm är fullbelagda, det är kris, hjäääääälp!!

Men om vi tittar in på Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) https://portal.icuregswe.org/utdata/sv/report/prod.belaggning finner vi följande för hela riket:

Vi ser att antalet belagda platser var 3 gånger fler i början av året och att bristen är fiktiv.

Tittar vi specifikt på Stockholmsregionen, som är den de ojat sig för så mycket nu i december 2020 ser vi att det inte är mycket värre där:

När det var som värst i november gick antalet belagda platser upp till knappt 100, vilket gör att 2,5 gånger fler platser användes i våras. Bristen är fiktiv även här.

Den fruktansvärda andra vågen påstås ha börjat i november. Här ser vi en jämförelse av den första månaden under den ”andra vågen” med hur det var i våras, i antalet patienter:

Det ser inte riktigt så himla katastrofalt ut va?

Personen bakom Tweeten ovan påminner också om att man i våras behöll en reservkapacitet på 20-30 procent på intensivvårdsavdelningarna. Låt säga att man bara höll 20% reservkapacitet. Det skulle innebära en maxkapacitet på 900 platser i hela landet. Nu i december tycks antalet använda platser ligga under 250.

Givet att man inte tagit bort merparten av IVA-platserna under pågående plandemi, ursäkta, ”pandemi” heter det ju, så torde det finnas minst 650 lediga platser, d.v.s. att minst 70% av alla platser står tomma. Det är 7 av 10 vårdplatser.

Överdödlighet

Om vi då tittar på överdödligheten: den måste ju vara fruktansvärd i alla fall!? Folk kanske inte ens hinner till IVA innan de dör? Där kanske vi har förklaringen? Nedan har vi en internationell jämförelse:

Euromomo följer överdödligheten i EU: euromomo.eu. Den svenska kurvan håller sig under hösten under strecket för en normal influensa.

Om vi tittar specifikt på Sverige och bryter upp det tydligare i veckor har vi denna bild:

Här ser vi tydligare hur det har sett ut för Sverige. En klar underdödlighet sedan v. 35

Vi kan alltså sluta oss till att det inte finns några som helst officiella siffror som antyder att läget är extremt allvarligt.

Tvärtom kan vi lugna alla äldre (och alla som bryr sig om äldre) – som inte bor på ”särskilt boende” eller har ”hemtjänst” – med att viruset inte orsakat någon ökad dödlighet att tala om ens för personer som är 70+, när man bryter ner statistiken över olika boendeformer.

I princip föreligger alltså ingen onormal fara för någon, förutom för de stackare som bor på särskilt boende (där äldreboende inräknas) eller har hemtjänst.

”Vanvård” alt. massmord av äldre

Att våra äldre har behandlats vanvördigt å det grövsta framgår av rapporter som kommit fram då och då på hur man föreskrivit palliativ vård på äldreboende efter äldreboende, utan att ens undersöka, och utan tillsyn. Man har förbjudit väl beprövade och fungerande läkemedel. Man har gett morfin och andningshämmande istället för standarden syrgas. Man har satt personer i respirator vilket i detta läge leder till att lungorna går sönder. Osv så vidare. Inte för inte upp till 90% av de som vårdades på IVA dog (att jämföra med att 98,5% av alla smittade i USA överlevt). Hade man för avsikt att ta livet av folk och ha saker att skylla på hade man inte kunnat göra det mycket bättre.

Se till exempel artikeln nedan i DN, där det till slut på bredare front kom fram som rapporterats av bland annat läkare och vårdpersonal i social media sedan i mars-april.

En humanitär katastrof!

Detta är jämförbart med USA, där guvernörerna i 5 delstater – alla s.k. ”demokrater” (läs: socialister och lakejer till djupa staten) – beslutade om att äldre inte skulle få vård, utan istället trängas på nursing homes (äldreboenden). Det gjorde de trots att de hade fått generella riktlinjer uppifrån om att inte göra så. Dessa katastrofala beslut ledde till att dödsfallen som ägde rum på nursing homes i dessa 5 delstater (av 50) stod för 40% av alla dödsfall i USA – en ganska klar överrepresentation!

Proportionalitet

Låt oss så ställa coronahysterin i proportion till andra dödsorsaker. Nedan ser vi att risken att dö av covid-19 i USA under 2020 varit mindre än att dö av både bilolycka och drunkning. Trots massmorden på äldreboenden. Hjärtsjukdom och cancer kommer covid inte i närheten av. Det har däremot varit fler som dött av covid än av solsting och elstöt.

Att dö av hjärtsjukdom har varit drygt 200 gånger vanligare än att dö av covid-19. Räknar man bort massmorden blir det drygt 400 gånger vanligare.

Om guvernörerna ovan inte fattat samma katastrofala beslut som man gjorde i Sverige hade det även varit större sannolikhet att dö av brand och att kvävas av mat än att dö av covid-19.

Nämnas kan även att endast 8% av USAs befolkning (26,5 av 331 miljoner invånare) bekräftas ha haft smittan efter att man i skrivande stund utfört mer än 209 miljoner tester, ett av de mest testade länderna i världen! Denna plandemi – oj nu gjorde jag det igen – har alltså inte drabbat en särskilt stor del av befolkningen.

Bland dem som är under 20 (20% av befolkningen enl. denna sida) överlever 99,997% efter att ha smittats.

Mellan 20-50 (40% av befolkningen) överlever 99,98% efter att ha smittats.

Mellan 50-70 (25% av befolkningen) överlever 99,5% efter att ha smittats.

2019 utgjorde 70+ 15% av USAs befolkning. I den åldersgrupp av befolkningen som massmördats på äldreboenden i 5 delstater, precis som i Sverige, har ändå 94,5% överlevt, efter att ha utsatts för smittan.

För att få fram hur stor sannolikheten för genomsnittsamerikanen är att ha dött av covid-19 under 2020 får vi räkna fram ett viktat genomsnitt efter befolkningsandel (vilket blir skevt av ovan nämnda massmord). Viktat blir det en överlevnad på 98,52%, av de som smittats. Risken att dö bland de som smittats har alltså varit 1,48%, obeaktat ålder och boendeform. Men det är som sagt inte alla som smittats, utan enbart 8% av befolkningen. Alltså har risken att dö av covid-19 enbart varit 8% av 1,48%. Och då tar vi inte hänsyn till vanvården, eller förbud av fungerande terapeutiska metoder.

Verkar det då som att det finns fog för alla dessa åtgärder utan motstycke i modern tid?

Om det inte finns någon grund – varför all denna propaganda och hysteri?

Baserat på allt detta kan vi alltså dra den logiska slutsatsen att hysterin i media och de lagförslag, rekommendationer och begränsningar vi hela tiden översköljs med inte har verkligheten som grund.

Det lättaste sättet att manipulera människor är genom våra känslor. Förnuftet är svårare. Tänker man logiskt följer alltid C från A och B om C följer från A och B. Men om man t.ex. lyckas skrämma oss, göra oss rädda och otrygga, då kan vi gå med på nästan vad som helst för att känna oss trygga igen.

Allt som behövs är kontroll över ett relativt litet antal nyckelpositioner, så måste resten dansa efter denna skaras pipa.

Till grund för hysterin ligger, som vi kunnat konstatera, inte verkliga fakta. Det man gör är att man presenterar åsikter och tyckande som om det vore fakta. Uppenbarligen har man ett mål. För att uppnå det behöver man påverka allmänhetens perception eller uppfattning. Därför behövs propaganda som påstår att det är kriiiiiis, för detta rättfärdigar beslut – vilka enligt lag måste vara proportionerliga – och justerar attityder och gör det svårare att säga ifrån.

Folk ska helst inte heller ens komma på tanken att opponera sig, utan vara tacksamma. Och om man känner sig otrygg blir man gärna ledd i säkerhet av någon som pekar med hela handen och lovar en väg igenom (det fiktiva) problemet. Allt enligt den gamla formeln problem – reaktion – lösning.

Kortsiktigt mål

Dagen till ära – alltså dagen då regeringens textmeddelande ämnat att skrämma upp befolkningen och förskjuta diskursen ytterligare i riktning mot noll tolerans vad gäller kritik av åtgärderna skickades ut – kom även promemorian för den nya pandemilagen ut, som går att ladda ner via länken nedan. Vilket sammanträffande!

I den kan man bland annat finna följande:

Förbuden får införas endast om de utgör en nödvändig och proportionerlig åtgärd för att förhindra spridning av covid-19, som är en samhällsfarlig sjukdom.

Promemoria Covid-19-lag, Socialdepartementet S2020/09214

Endast om det är nödvändigt och proportionerligt får förbuden införas. Ska vi gissa om utvärderingen av detta villkor kommer följa den faktiska verkligheten, eller den ihopfantiserade propagandavärlden?

Man kan anta att det är som det brukar. Denna ihopfantiserade ”andra våg” (tillsammans med sagda SMS) används för att skrämma upp befolkningen lagom till att man ska klubba igenom den pandemilag som sedan ska ligga till grund för ytterligare inskränkningar i våra fri- och rättigheter, så att folk ska tycka att det är nödvändigt och motiverat av den fara man upplever, och att det inte ska finnas något utrymme att kritisera den offentligt.

Vidare finner vi följande:

Även en enskild överträdelse får från denna synpunkt betraktas som en så allvarlig handling att det krävs en straffsanktion. Mot denna bakgrund görs bedömningen att överträdelser av
de aktuella förbuden bör kriminaliseras.

Promemoria Covid-19-lag, Socialdepartementet S2020/09214

Förbud mot så allvarliga överträdelser som att vistas på torg eller badplatser, eller bjuda hem folk.. Ja sådant måste naturligtvis kriminaliseras. Med tanke på … att allt är som vanligt, förutom att folk massmördades på äldreboenden och att hela samhället leker pandemi?

Tänk vad skönt ändå att pandemilagen bara är tillfällig och bara gäller för covid-19. Då kan vi ju vara lugna vad gäller framtida maktövertramp. Eller?

Nej. Den ska direkt ersättas av en generell och permanent pandemilag i april 2022! Vi har ju också redan fått reda på av våra kära folkvalda, som tittat i sina kristallkulor, att pandemier, det kommer vi att ha varje år hädanefter. Men så passande!

Men pandemilagen är naturligtvis inget mål i sig. Detta kortsiktiga mål (att öppna för en permanent pandemilag och medicinsk tyranni) är ett led i riktning mot ett mer långsiktigt mål.

Långsiktigt mål

Klaus Schwab, som hållit i World Economic Forum i Davos i alla år, var inte långsam med att redan 9 juli ge ut sin bok Covid 19: The Great Reset, i vilken han propagerar för att detta tillfälle nu måste utnyttjas för att genomföra ”den stora återställningen”. Det var för övrigt ungefär i samma veva som vår statsminister höll ett tal om att vi inte skulle gå tillbaka till hur det har varit, utan att vi skulle ”bygga något mycket bättre”. Väldigt många väldigt inflytelserika individer över hela världen (utom Trump då), såsom Prins Charles och VD för både VISA och Mastercard, samt folkvalda, var plötsligt rungande överens om att nu måste vi minsann bygga om både samhället och mänskligheten fullständigt på grund av …. ett virus som inte gör att fler dör än under ett vanligt år?? Hur kunde de som ska representera befolkningen i sina respektive länder så plötsligt vara det? Och hur förankrat är det bland befolkningen?

Time har sedan i somras haft en hel avdelning ägnad åt att hypa The Great Reset, klicka här.

Time Magazine promotar den stora återställningen

Vad denna stora återställning går ut på är i korthet en mängd floskler, vars grund är påhittade problem, köpt forskning, stenhård kontroll, och en förljugen verklighetsbeskrivning. Allt för att gagna de superrika och deras hantlangare. Men där ingår transhumanism (vi ska bli ett med den digitala tekniken och AI och inte längre vara beroende av våra kroppar) och avskaffande av äganderätt före 2030. Självklart försöker de sälja in det som att det kommer bli underbart, och rena himmelriket på jorden. Men i själva verket blir det som det alltid blir med de där; det blir helvetet på jorden, om vi tillåter dem att hållas vill säga. Det är den ”New World Order” som Bush den äldre och vår egen Calle Bildt talade om redan på 90-talet, och som mer kritiskt och självständigt tänkande individer varnat för sedan dess. Men vi kallar det för ”det nya normala” istället, så märker nog inte folk.

Det börjar klarna att tanken är att det ska bli en global byrokratregering under FN, med sina käcka mål:

Även World Economic Forum har såklart också ägnat Great Reset stort utrymme, klicka här.

Transhumanism är som sagt en stor del av agendan, d.v.s. att mänskligheten ska smälta samman med maskin och bli en del av ett enda stort lättstyrt och lättkontrollerat nätverk, avskärmat från sitt inre. De talar öppet om att det kommer ske ett naturligt urval av de som ”uppgraderat sig” och därmed ”blivit överlägsna”. Även SVT har börjat pusha dessa idéer på bred front, t.ex. i serien Framtiden, med avsnittstitlar så som ”Evigt liv” och ”Optimera dig själv”.

För en mer realistisk och kritisk återgivning vad det handlar om, se denna artikel på The Collective Spark eller denna video av Corbett Report (som överlag är bra men påstår att det inte spelar någon roll vem som vinner valet i USA, great reset kommer hända ändå; det stämmer inte, Trump har motarbetat dessa globalister sedan dag 1 och därför är han så smutskastad) .

Inkluderande kapitalism” kallar de det nya ekonomiska systemet. Bakom ligger familjen Rotschild och Rockefeller foundation tillsammans med Vatikanen och Påven i spetsen (!)

Med sig har de lyckats få väldigt många direktörer för tunga storföretag, däribland både MasterCard och VISA, som de kallar sina ”Guardians”, eller ”väktare”.

Det låter som ett dåligt skämt, en bisarr konspirationsteori av sämsta psyopsort, men hemsidan är uppe och det är på riktigt. Välkommen till 2020 =)

Tankeexperiment

Föreställ dig hur du hade reagerat om myndigheter under hösten 2019 hade deklarerat att folk måste stanna hemma, inte får träffas, inte hälsa på föräldrar på äldreboenden, inte resa fritt, måste ta ett DNA-förändrande experimentvaccin med fruktansvärda biverkningar för att eventuellt få leva hyfsat normalt. Över hela världen ska folk bära mask och hålla avstånd. Småföretag måste hålla stängt, men stora kedjor går bra. Antifa får härja fritt, men ve den som värnar om yttrandefrihet.

Yttrandefrihet, demonstrationsfrihet och mötesfrihet ska vi nämligen göra oss av med, och allt utom extremvänster (som är normalt) är högerextremt. Allt för att folk inte ska kunna organisera någon form av motstånd. Transhumanism är det som gäller från och med nu. Om 10 år kommer vi inte längre äga något alls, och alla ska bo i stora städer. Och Påven ska leda vägen in i en ny ”kapitalism” tillsammans med Rotschild.

Hur hade du reagerat på det? Hade det låtit befängt? In kommer corona..

Dags att bryta förtrollningen snart och börja tänka självständigt? Det finns fortfarande mycket positiva alternativ.

Skriv gärna under och dela denna namninsamling mot pandemilagen och vaccinhysterin: https://www.skrivunder.com/vi_protesterar_mot_pandemilagen_och_covid-l9vaccin#form

Ivermektin mot Covid-19!

Se dr Pierre Kory den 8 dec 2020 under ett möte vid Homeland Security Committee med fokus på tidig behandling av COVID-19, vittna om att alla data pekar på att ivermektin är en ”mirakelmedicin” mot Covid-19.

Dr Kory talar inte i egenskap av sig själv, utan företräder organisationen Front-Line COVID-19 Critical Care Alliance med medlemmar från hela världen, som tillsammans har nästan 2 000 publicerade artiklar i medicinska peer reviewade tidskrifter och drygt 100 års erfarenhet av patientnära klinisk behandling på IVA!

(Uppdatering: Och självklart blir det censurerat då det utmanar narrativet, men klicka här för att komma till en annan sajt där klippet ligger uppe)

Här är en PDF av detta tal inför Amerikanska senaten om man föredrar det: https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Kory-2020-12-08.pdf

Ivermektin handlar det alltså om, som hittills främst använts för vård av djur eller rosacea. Klicka här för att se vad FASS har att säga om det.

Ska vi gissa att gammalmedia kommer göra sitt yttersta för att tysta och sedan om nödvändigt smutskasta användningen av även denna substans/behandlingsform för behandling av Covid-19?

Bevisen på valfusk fortsätter välla in

Media låtsas fortfarande som att allt är enligt deras allt annat än faktuella och neutrala blitzpropaganda dagarna efter valnatten: ”Det finns inga bevis, Biden har vunnit, Trump är en gnällig looser”, ett budskap vi hamrades med de första dagarna efter valet. (Löpsedlarna nedan är från 5 resp. 6 november)

Därefter, när budskapet hamrats in ordentligt, blev valet en icke-fråga, och man började istället fokusera på nästa covidvåg, som så lämpligt nog drog in över hela (media-)världen just då.

Inga bevis?

Man har flera hundra undertecknade affidavits, alltså människor som vittnat under ed, man har videobevis, man har statistiska bevis, man har rösträkningsmaskiner som bevisligen räknar till Bidens fördel, man har observatörer som inte fått observera och mängder med ytterligare bevis på valfusk.

Vittne under ed räknas som den starkaste sortens bevis i domstol, då människan är redo att riskera sin frihet om man vittnar falskt. Bara där blåljuger gammalmedia oss rakt i ansiktet. Dags att sluta lita på dem?

Nedan är några av de bevis som dykt upp bland annat under den senaste tidens rättsprocesser

Visselblåsande lastbilschaufför för USPS vittnar om 288 000 försvunna röstsedlar:

Vittne: 30 000 röstsedlar räknades om mellan 9 och 10 gånger

Minst 289 866 ogiltiga röstsedlar bara i Arizona?

570 000 märkliga röster på Biden i Pennsylvania, bara 3200 på Trump, hör reaktionen i rättssalen:

Lagstiftaren i Pennsylvania: Vi fick aldrig rösta om att använda Dominion, det beslutet fattades av guvernören.

Ett dussin tydliga tecken på valfusk i denna artikel (klicka här).

Valobservatör i Georgia slår larm om osannolikt resultat inför delstatens senat, bara 13 för Trump, 10 707 för Biden:

En domare i Michigan gav Team Trump rätt att genomföra fullständiga undersökningar av 22 rösträkningsmaskiner i Antrim County, där ”mjukvaruglitchen” i Dominions system (som i bara detta county skiftade 6000 röster från Trump till Biden) först uppdagades. Detta kommer vi nog få höra mer om de närmaste dagarna (fast inte i fake news förstås):

Vittne i Michigan som jobbade för IT-avdelningen på Dominion under valet intygar valfusk:

En valobservatör i Michigan vittnar om att hon såg högar med sekventiellt numrerade röstsedlar (omöjligt om de skickats in med post), odaterade och alla med samma signatur. Till råga på allt lät valarbetarna dem slinka igenom utan att registreras så att de kunde verifieras.

Mer om hur rösträkningsmaskinerna flippade röster från Trump till Biden i Georgia:

Mer information bland annat om den statistiska osannolkheten. En grupp i Texas har haft ögonen på Dominion sedan midterm election 2018:

Här är videobevis på valfusk, vad som hände i Georgia när de ”slutade räkna”:

Det kan vara bra att påminna om att det såg ut så här när de mot alla konstens regler ”slutade räkna” kl 3 på natten. Vad är sannolikheten att Biden tar ikapp den ledningen?

Tillägas bör att det följande spelades in 5 december 2013, som visar hur lätt det är att manipulera valresultatet med dessa maskiner:

Avslutningsvis ett samtal med två erfarna Amerikanska generaler, däribland General Flynn, om det pågående statskuppförsöket i USA (klicka här).

UPPDATERING 15 DECEMBER 2020:

Det här är stort! En preliminär rapport från den s.k forensic examination som ägt rum i Antrim County, Michigan, har nu kommit ut. Den visar på att 68,05% av rösterna (!) är inkorrekta. FEC har en gräns på vad som tolereras och det är blott 0,0008%.

Klicka här för att läsa hela rapporten.

Inga bevis?

Samtal om ljus och mörker

I detta samtal får vi lite perspektiv på det som sker i omvärlden i form av starkare ljus och mörker mot slutet av denna cykel. Vad är det högre jaget? Vad är själen? Vad är vår relation till dem, och de till varandra?

Spelar det någon roll för själen vad vi upplever i 3D-världen? Hur kan man själv komma att uppleva själens perspektiv? Var är vår fria vilja?

Demonstration i Göteborg för frihet

Citat ur inlägget:

KÄRNFULL DEMONSTRATION I GBG LÖRDAG 5:E DECEMBER 2020

✨🎤TALARE:

🌎 Michael Oddane ~ Från Wake up Globe om hur censuren ökat, propagandan på SVT och om hur SVT smutskastar och begår karaktärsmord.

🏩 Marianne Liljeholm ~ Sjuksköterska pratar ut om äldrevården, gripande berättelse om hur våra gamla behandlas.

👩🏼‍🏫 Professor Dolores Cahill ~ väldsledande immunolog ~ Informerar om Vaccinet som rullats och rullas ut världen över, innehåll, biverkningar, goda nyheter.

👁 Michael Ananda Kronsjö ~ Från Vaken.se

❤️ Vår allas Frihetskämpe Maneka JC Helleberg ~ för mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och vaccinets påverkan.

⚠️Lyssna och dela gärna✨❤️✨

Pop quiz!

3 enkla led i detta quiz. Det handlar om att se mönster. Få reda på svar om din kognition! 🙂

  1. Se till att börja med denna korta intervju från 1980-talet:

2. Lyssna därefter på denna intervju. Du kan göra annat under tiden, bara du kan höra vad som sägs:

https://soundcloud.com/ulf-bittner/maneka-om-livsavgorande-aktion-mandag-30-nov-13-00-i-stockholm

3. Titta på denna nyhetssändning från Swebb-TV 27 november 2020, då speciellt inslaget om den stora återställningen som är tidigt i programmet (andra nyheten).

Eftersom censuren slog till lägger jag här in det i textform: ”World Economic Forum har kritiserat det rådande ekonomiska systemet och organisationen menar att systemet behöver en stor nollställning. Organisationens vision för år 2030 är ett samhälle där den privata äganderätten ska vara avskaffad, något som har kritiserats som kommunism. ”

Baserat på dessa tre, hur kopplar Du ihop punkterna?

Se svar på nästa sida, men fuska inte! Gör testet först 🙂