Twitter Files och det kontrollerade samtalet

För att komma direkt till länkarna till Twitter Files, som jag ämnar uppdatera löpande när de kommer in, gå längst ner i detta inlägg. Men först en inledning med lite kontext.

I detta inlägg är det fokus på Twitter, eftersom det är en känd plattform med en bred skara användare, där censuren nu håller på att släppa och bevis för hur det fria samtalet begränsats har kommit fram. T. ex. har amerikanska myndigheter bett Twitter att ta bort 250 000 användare, huvudsakligen oppositionella får man anta, ett klart brott mot konstitutionen. Men censuren har varit minst lika hård även på annan social media, och naturligtvis även i gammal icke-interaktiv ägardirektivkontrollerad topdown-media som tidningar, TV och radio.

Drevet

Det inflytelserika etablissemanget vill gärna straffa dem som går emot deras agenda, och i den agendan fyllde Twitter en stor funktion, eftersom det är ”torget” där åsikter vädras, och med vars hjälp exempelvis många färgrevolutioner kunnat genomföras. Under våren 2022 startades så ett drev mot den tidigare hypade Teslagrundaren Elon Musk när han signalerade intresse att köpa Twitter. T.ex. tappade Teslaaktien 70% av sitt värde under det gångna året. Dessutom har skattesubventionerna upphört för Tesla i USA, men inte för andra tillverkare av elbilar. Det var även tal om doxxing, och det utvecklade sig till hotfullheter.

Mycket trycksvärta har också gått åt till att hjärntvätta folk med fasa över följderna om samtalet skulle släppas fritt, se t.ex. SVT Text nedan.

Ve och fasa om fri åsiktsbildning fick råda istället för censur, anser ”oberoende och neutrala” statliga SVT

En följd av snedvinklingen och det selektiva urvalet i media är att många av dem som konsumerar mainstreammedia tycks ha anammat åsikten och attityden att vi inte längre kan hantera yttrandefrihet och fri åsiktsbildning, att vi behöver gå bort från det. Allt enligt det klassiska problem-reaktion-lösning. Så blir det lättare att genomföra World Economic Forum’s ”the great reset”, när motståndet manipulerats bort i förväg.

När man inte tänker självständigt utan litar blint på auktoriteter och grupptänkande kan man råka ut för denna sortens tankevurpor

Vikten av Fri Åsiktsbildning

I dessa tider behöver vi följaktligen påminnas om det som vår grundlag fortfarande inleds med, och som vår demokrati vilar på:

I regeringsformen kan vi se att om man tar bort den fria åsiktsbildningen tar man även bort folkstyret. Det kan då vara som idag, att vi fortfarande har en demokrati på pappret, men i praktiken är den borta, eftersom åsiktsbildningen inte är fri, utan styrd.

I regeringsformen kan vi se att om man tar bort den fria åsiktsbildningen tar man även bort folkstyret

Det kontrollerade torget

Tänk om det kan vara så som många redan märkt, att torget var kontrollerat, och att t.ex. vissa åsikter inte fick yttras, eller vissa individer inte ens fick gå dit, eller om andra åsikter fick hjälp att spridas väldigt mycket genom att man drog dit en massa människolika dockor som upprepade åsikter och förgiftade samtalet genom hatiska och knäppa uttalanden, och placerade personer med vissa åsikter vid ingången till torget så att alla fick höra vad just de hade att säga. Då kunde man få det att se ut som att folkets åsikt var en annan än den egentligen var, samtidigt som man manipulerar befolkningens åsikter i önskad riktning. Det hindrar även folket från fri åsiktsbildning, där man t.ex. skulle kunna avslöja de lögner ägarna till stadens stora tidningar tillsammans försöker lura i folket.

Exempel på s.k. astroturfing, d.v.s. att m.h.a. fejkkonton få det att se ut som att många har en viss åsikt, i detta fall få det att verka som att sjukvårdspersonal är mycket oroade och därigenom driva på coronahysterin.

Men samtalet på Twitter var inte bara kontrollerat, utan även okontrollerat där det inte borde varit det, det vill säga vid lagöverträdelser mot barn. Pedofila inlägg tilläts i stor utsträckning ligga kvar..

Mediatystnad

I svensk media har rått så gott som total tystnad om avslöjandena som framkommit på Twitter sedan Elon Musk tog över som ägare, avslöjanden som är så viktiga för vår civilisation. Men när Elon höll en omröstning angående om han skulle avgå, vilket etablissemanget önskar, basunerades det ut.

Myndigheters inblandning i åsiktsbildningen är som ovan nämnt inte heller begränsade enbart till Twitter, utan även annan social media såsom Facebook och Instagram, vilket också framkommit i Twitter Files. Åsiktsbildningen, vilken är av avgörande betydelse för vårt samhälle, är alltså långt ifrån fri. Något man kan anta att media hade rapporterat om, om inte även den stöttade en viss agenda. Istället har löpsedlarna sedan februari 2022 fyllts med den konstanta och därmed löjeväckande smutskastningen av Putin.

Motivation

Varför köpte då Elon Twitter? Elons motivation till att genomföra köpet framgår – om man ska tro på hans ord – i nedanstående brev, där han specificerar att det är viktigt för civilisationens framtid att det finns ett gemensamt ”digitalt torg, där många åsikter kan debatteras på ett sunt sätt, utan våldsamheter” (gul markering min).

Ett led i detta är att istället för politicerad och myndighetsstyrd censur ska man nu följa vetenskapen, alltså så nära en objektiv sanning man kan komma:

Det kan man ju tycka låter sunt. Men många som gjorde reklam på Twitter valde dock att upphöra med det, då de uppenbarligen hatar fri åsiktsbildning:

Lista över företag som upphörde göra reklam på Twitter efter Elon Musks övertagande. Credit: KanekoaTheGreat

Avslöjandet närmar sig

I november 2022 började det så bli dags att kommunicera hur ofritt samtalet hade varit – genom censur och myndighetsinblandning – innan Musk köpte företaget.

Elon sade själv i en intervju nyligen att så gott som alla konspirationsteorier om Twitter visat sig vara sanna (vilket vi kan se hårda bevis för genom att nedan klicka på länkarna till de olika Twitter Files).

The Twitter Files

I skrivande stund har 10 delar av Twitter Files publicerats av 5 olika oberoende journalister, som fått tillgång till Twitters filer, och som efterhand publicerar sina undersökningar. Nedan följer länkar till de olika trådarna av Twitter på Threadreader, som ger ett mer behändigt format (man kan därifrån om man är intresserad klicka sig vidare till det aktuella inlägget på själva Twitter).

Del 1 – The Twitter Files, av Matt Taibbi (2 dec 2022)

Del 2 – Twitter’s Secret Blacklists, av Bari Weiss (8 dec 2022)

Del 3 – The Removal of Donald Trump Part One: October 2020-January 6th, av Matt Taibbi (9 dec 2022)

Del 4 – The Removal of Donald Trump: January 7, av Michael Schellenberger (10 dec 2022)

Del 5 – The Removal of Trump from Twitter, av Bari Weiss (12 dec 2022)

Del 6 – Twitter, The FBI Subsidiary, av Matt Taibbi (16 dec 2022)

Del 7 – The FBI & the Hunter Biden Laptop, av Michael Schellenberger (19 dec 2022)

Del 8 – How Twitter Quietly Aided the Pentagon’s Covert Online PsyOp Campaign, av Lee Fang (20 dec 2022)

Del 9 – Twitter and “Other Government Agencies”, av Matt Taibbi (24 dec 2022)

Del 10 – How Twitter Rigged The COVID Debate, av David Zweig (26 dec 2022)

Del 11 – How Twitter Let the Intelligence Community In, av Matt Taibbi (3 jan 2023)

Del 12 – Twitter and the FBI “Belly Button”, av Matt Taibbi (3 jan 2023)

Del 13 – How @scottgottliebmd – a top Pfizer board member – used the same Twitter lobbyist as the White House to suppress debate on Covid vaccines, INCLUDING FROM A FELLOW HEAD OF @US_FDA!, av Alex Berenson (9 jan 2023)

Del 14 – THE RUSSIAGATE LIES
One: The Fake Tale of Russian Bots and the #ReleaseTheMemo Hashtag, av Matt Taibbi (12 jan 2023)

Del 15 – Facebook reassuring the White House that they were censoring ”often-true content” that ”does not contain actionable misinformation” but was ”discouraging vaccines.”, av Michael Schellenberger (12 jan 2023)

Del 16 – Supplemental More Adam Schiff Ban Requests, and ”Deamplification”, av Matt Taibbi (13 jan 2023)

Del 17 – How the pharmaceutical industry lobbied social media to shape content around vaccine policy, av Lee Fang (16 jan 2023)

Del 18 – MOVE OVER, JAYSON BLAIR: TWITTER FILES EXPOSE NEXT GREAT MEDIA FRAUD, av Matt Taibbi (27 Jan 2023) Matt kallar den del 15, men måste ha missat några.

Del 19 – Statement to Congress THE CENSORSHIP-INDUSTRIAL COMPLEX, av Matt Taibbi (9 mars 2023)

Bonus: Facebook files Del 1 – Obtained emails showing that the CDC had significant influence over covid moderation at Facebook and Instagram, av Robby Soave (19 jan 2023)

Infographic gjord av Epoch Times som snabbt sammanfattar det viktigaste av vad som framkommit i mitten av januari via Twitter Files. Klicka för att komma till full upplösning.

World Freedom Alliance – stor demonstration i Stockholm

Hört talas om att World Freedom Alliance grundades i Stockholm i samband med en stor demonstration för frihet och mot den medicinska tyrannin 31 oktober 2020?

Se och hör läkare, advokater med flera i denna korta men mycket informativa dokumentär tala om Covid-19 på ett sätt som i skrivande stund aldrig fått komma fram i lamestreammedia.

Tillagd bonus 21 nov 2020: Uppföljande demonstration i Köpenhamn mot epidemilagen som bland annat skulle göra tvångsvaccinering laglig i Danmark.

https://www.facebook.com/groups/995218094167866/permalink/1300884130267926/?app=fbl Köpenhamn

https://www.facebook.com/jfk21/videos/3081873571914166/?app=fbl Köpenhamn

https://www.facebook.com/groups/995218094167866/permalink/1301662130190126/?app=fbl Stockholm

Yttrandefrihet ett minne blott?

Censur likt i diktaturens Kina införd i smyg i Sverige

Jag upptäckte idag ett trevligt alternativ till Facebook, spreely.com. Några avgörande skillnader är att de värnar yttrandefrihet, inte använder algoritmer för att shadowbanna eller censurera lagligt innehåll av alla möjliga slag, de bygger inte heller upp en väldig databas för underrättelsetjänster över dig och alla användare.

Spreely [Speak Freely] The Social Network For Free People
No Censorship | No Shadow Bans | No BS

http://www.spreely.com

Visst liknar gränssnittet och innehållet Facebook väldigt mycket (se bilden nedan)?

Spreely.com: Ett vanligt forum men fritt från censur.

Problemet är bara att om man som vanlig dödlig svensk försöker besöka forumet når man bara följande sida med ”403 Forbidden”.

För att komma runt problemet måste man använda en VPN (Virtual Private Network) och låtsas vara från t.ex. Norge! Det här är metoder vi tills nyligen bara hört genomdrivas av den kommunistiska diktaturen i Kina.

Hur var det nu med den där yttrandefriheten vi var så stolta över i Sverige? Den som regeringen tydligen frånsade oss 2010, när det skrevs in i grundlagen att Sverige är en del av EU, massiva begränsningar infördes vad gäller våra fri- och rättigheter, och följande blev förbjudet enl. ett av EU:s rambeslut:

  • Offentlig uppmaning till våld eller hat som är riktad mot en grupp av personer eller en medlem av en sådan grupp, grundad på ras, hudfärg, härkomst, religion eller övertygelse, etniskt eller nationellt ursprung.
  • Ovan nämnda brott när det utförs genom offentlig spridning eller distribution av skrifter, bilder eller annat material.
  • Offentligt urskuldande, förnekande eller flagrant förringande av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser enligt definitionen i stadgan för Internationella brottmålsdomstolen (artiklarna 6, 7 och 8) och brott som definieras i artikel 6 i Internationella militärtribunalens stadga, om gärningen begås på ett sådant sätt att den är ägnad att uppmana till våld eller hat gentemot en sådan grupp eller en medlem av en sådan grupp.

Även anstiftan till, avsiktligt deltagande i eller medhjälp till att begå sådana gärningar som nämns ovan är straffbart.

Visst låter det vackert, och vem är för våld och hat? Formuleringarna är dock mycket luddiga. Vem avgör vad som är hat och våld? Är vårt system så okorrumperat/-bart att det inte är en risk att lägga det i några höjdares händer att godtyckligt avgöra och därmed riskera fundamentet för demokratin? Är det hat eller våld att uttrycka att man anser att korrupta politiker bör ställas till svars? Är det hat eller våld att påpeka pedofilins och satanismens förkastlighet och utbredning? Hur är det med att peka ut medvetna försök att destabilisera hela länder? Hur blir det när det är korrupta politiker som skyddar pedofiler, vilket tycks vara ganska utbrett även i Sverige?

I regeringsformen, som även den blev totalreviderad 2010, står det fortfarande i det grundläggande första stycket:

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna.

Regeringsformen, Lag (1974:152) (min emfas)

Förutom det som deklareras i regeringsformen finns ytterligare två huvudgrundlagar som har med yttrandefrihet att göra; tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Man skulle alltså kunna hävda att drygt hälften av vår grundlag handlar om vikten av fri åsiktsbildning som grunden för vår demokrati:

3 §   Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar. Lag (1991:1471).

(min emfas)

Vidare har vi de grundläggande fri- och rättigheterna:

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter
1 §   Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
   1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
   2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
   3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,

   4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
   5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
   6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

(återigen min emfas)

Så hur kan nu den nebulösa Kafkamyndighet som beslutar att svenska folket över huvud taget inte ska få tillgång till t.ex. ocensurerade alternativ till Facebook rättfärdiga sitt agerande?

Kanske genom de mycket luddiga formuleringar som infördes genom de elitistiska globalisternas revisionen av grundlagen 2010 (tyvärr gör dessa inskränkningar att vi inte längre har någon yttrandefrihet att räkna med):

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter
20 §   Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21-24 §§, begränsas genom lag:
   1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1-5),
   2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
   3. rörelsefriheten (8 §), och
   4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).
Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen. Lag (2010:1408).
21 §   Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. Lag (2010:1408).
22 §   Ett förslag till lag enligt 20 § ska, om det inte avslås av riksdagen, på yrkande av lägst tio av dess ledamöter vila i minst tolv månader från det att det första utskottsyttrandet över förslaget anmäldes i riksdagens kammare. Riksdagen får dock anta förslaget direkt, om minst fem sjättedelar av de röstande enas om beslutet.
Första stycket gäller inte förslag till lag om fortsatt giltighet i högst två år av lag. Det gäller inte heller förslag till lag som enbart rör
   1. förbud att röja sådant som någon har fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt och vars hemlighållande är nödvändigt med hänsyn till något av de intressen som anges i 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen,
   2. husrannsakan eller liknande intrång, eller
   3. frihetsstraff som påföljd för viss gärning.
Konstitutionsutskottet prövar för riksdagens del om första stycket är tillämpligt i fråga om ett visst lagförslag. Lag (2010:1408).
23 §   Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.
Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.
Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närmare reglerar ett visst sätt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten. Lag (2010:1408).
24 §   Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.
Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Lag (2010:1408).
25 §   För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
   1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),
   2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),
   3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
   4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),
   5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),
   6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),
   7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),
   8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),
   9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket), och 10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).
På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje stycket tillämpas. Lag (2010:1408).

Vi har alltså en regeringsform som uttryckligen inleds med att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning”. Men i samma regeringsform listas sedan 2010 en hel drös med luddiga godtagbara skäl att inskränka inte bara den fria åsiktsbildning den svenska folkstyrelsen bygger på, utan även de flesta grundläggande fri- och rättigheterna. Vill man därmed göra gällande att vi inte längre har folkstyre, vilket är den rimliga slutsatsen eftersom vi inte längre har fri åsiktsbildning?

När var det en stor diskussion i det svenska samhället om dessa inskränkningar av våra fri- och rättigheter? Hur stor del av befolkningen är ens nu i skrivande stund nästan ett decennium senare medveten om att dessa inskränkningar ägt rum?

Det får mig osökt att tänka på intervjun med den snabbt utmobbade tidigare socialdemokratiske partiledaren Håkan Juholt i Dagens Industri 2017:

Jag kan mycket väl tänka mig att djupa staten märkte att Juholt var för hederlig för att få sitta på statsministerposten, därför grävde man upp lite skit om honom och gjorde ett stort rabalder, så var det problemet löst.

Om vi ska få tillbaka en demokrati värd namnet är det bäst att vi vaknar upp ur vår hypnos och börjar se vad som faktiskt händer och tillsammans gör något åt det, naturligtvis på fredlig väg och med hjälp av den snabbt krympande yttrandefrihet vi har kvar. Ett stort steg är att vända oss bort från TV-apparater och välja bort informationskanaler som man i jämförelse med alternativ media märker inte rapporterar om det som ligger i vanligt folks intresse.

Vi kan inte bara räkna med att vi kommer få hjälp utifrån när folk i andra länder har frigjort sig från elitisternas bojor. Ett uppvaknande äger rum, både globalt och inom Sveriges gränser. Den alternativa och medborgarjournalistiska TV-kanalen Swebb-TV (med utgivningsbevis och därför ytterligare grundlagsskydd enligt Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen), som nyligen raderades från Youtube, enligt rykten efter påtryckningar från Morgan Johansson m.fl., men som p.g.a. folkligt motstånd återinrättades, har t.ex. fler tittare på många av sina program än SVT.

Djupa staten är riktigt rädd att förlora kontrollen, därför införs allt strängare censur för att begränsa den fria åsiktsbildningen. Men tillsammans är vi starka och kommer vinna!