Lita på den stora Ljusa planen

Ett återkommande fenomen på denna blogg är QAnon, se gärna mitt blogginlägg ”QAnon – Varför det angår Dig” om du inte gjort det.

De som jobbar för den mörka agendan gör allt de kan för att splittra den globala rörelse för frihet, sanning och rättvisa Q gett upphov till. Ett uttalande som av djupa statens kontrollerade opposition ofta används som argument mot QAnon är uttrycket ”Trust the plan”. Första gången Q använde det var i drop 668 från den 5 februari 2018.

Förutom uttrycket ”Trust the plan” uppmuntras och bemyndigas vi här med att det är vi, folket, som har makten, men att vi bara glömt bort hur man spelar – underförstått att vi uppmuntras att lära oss det igen.

Q har hittills använt uttrycket 26 gånger. Ytterligare en fras som används återkommande är ”Enjoy the show”, som i skrivande stund varit med i hela 67 drops. De som tvivlar (eller bara vill vilseleda och splittra – för det är definitivt vad djupa staten vill) säger att det handlar om att passivisera och att vanligt folk inte ska göra någonting, utan bara vänta på frälsning eller att räddas, vilket går hand i handske med shillattackerna om att ”högerextrema” ser Trump som sin ofelbare ”frälsare”.

Men stämmer det verkligen?

Om det skulle vara så att Q vill passivisera oss kan vi undersöka dels 1) om Q uppmuntrar till aktivitet, och 2) vilken effekt Q haft på folk runt om i världen – har folk passiviserats eller aktiverats?

Aktiverande Q drops

Låt oss börja med att se efter om Q postat saker som uppmanar till handling och engagemang. Ett allmänt drag det kan vara värt att kort uppmärksamma är att Q ofta använt den sokratiska metoden, att ställa frågor. Det aktiverar och får oss att själva gräva fram svaren. Som det sägs i slutet av dokumentären Out of Shadows, ”The truth is learned, never told”.

Och så mer till själva innehållet. I drop 812 nedan uppmanas folk att väcka de som ännu är blinda för allt det Q informerat om (maktstrukturer, hur eliten manipulerar massorna, återskapandet av kritiskt och självständigt tänkande, globala elitistiska pedofilnätverk och hur de agerar, det geopolitiska spelet etc. etc.). Vi ser även att Q uppskattade att 20 miljoner hade nåtts av budskapet 23 feb 2018, bara knappt 4 månader efter att Q började posta. Vi uppmanas att fortsätta prata om allt som händer under ytan, stå upp för sanning och rättvisa och kämpa.

I drop 2264 från september 2018 ser vi redan att det är många tiotals miljoner som aktiverats av Q, och vi uppmuntras att göra oss hörda.

I drop 563 ser vi bland annat att Q postar sina s.k. breadcrumbs (brödsmulor) för att bygga upp en ”digital armé” (av människor som tänker och undersöker själva och är aktiva på social media), och vi uppmanas att sätta oss in i vad som sker och kämpa, samt att vi tillsammans är starka. En tolkning av det är att det är önskvärt om vi även börjar organisera oss och lär känna varandra ute i verkliga livet. Q säger inget om hur vi ska organisera oss, de uppmuntrar oss bara att göra det, nerifrån upp, och stöda det stora uppvaknandet. Det lämnas upp till oss folket att göra som vi känner.

Här uppmuntras vi att lära oss det geopolitiska spelet, för Gud och fosterland, för det är vi folket som har makten.

I drop 3748 nedan informerar Q uttryckligen att vi inte ska missförstå denna backchannel (den inofficiella informationskanalen i form av QAnons drops) som en anledning att vara självbelåtna och nöjda, utan vi uppmanas istället att kämpa. Vi får även veta att vår röst hörs och gör skillnad. Känn för övrigt skillnaden mellan hur dessa uttalanden känns, jämfört med det troll och shills pumpar ur sig (vilket upprepas av intet ont anande människor som resonerar med budskap på den vibrationen), så som att ”din röst spelar ingen roll”, ”alla politiker är köpta”, eller ”Trump är bara en marionett” etc. Vilket känns bemyndigande och vilket tar ens kraft? Vilket aktiverar och vilket passiviserar?

Nedan säger Q att makten vi har är riktig, och vi uppmuntras ånyo att kämpa. Återigen, hur får det dig att känna jämfört med dystopiska uttalanden, som att vi inte har något att säga till om, det är eliten som är i kontroll, vi kommer alla att hamna i fångläger eller dö av 5G och så vidare (därmed inte sagt att jag tror att 5G är harmlöst på något sätt)? Vilket får dig att vilja stå upp och kämpa, och vilket får dig att förbli passiv? Vilket öppnar hjärtat och höjer dig, vilket sänker dig djupare ner i rädsla?

Nedan är en direkt uppmaning att engagera sig, i form av frågan om man är beredd att kämpa. Vi får reda på att vi i så fall inte är ensamma, utan att administrationen är på vår sida.

Detta är ett informationskrig om den allmänna opinionen. Därför är Fake News lamestream media vår största fiende. Och därför är vår roll avgörande. Angående att Trump upprepade gånger sagt att Fake News är vår största fiende, se mitt kommande inlägg om hur djupa staten manipulerar massorna.

Q har också upprepade gånger uppmuntrat oss att lita på vår egen förmåga att tänka och dra egna slutsatser, som t.ex. i det här utdraget ur ett inlägg av Q:

THINK FOR YOURSELF.
TRUST YOURSELF.
COURAGE.
TOGETHER.

Nedan uppmanas vi av Q+ (Trump) att kämpa för friheten och det rätta, och vi stärks med att vi inte ska vara rädda, utan snarare stolta och göra oss hörda. Vi informeras även om att de försöker splittra oss (t.ex. genom att hävda att Q passiviserar … [mitt exempel]).

I Q drop 854 nedan säger Q att vi måste jobba tillsammans, och att vithattarna bara är så starka som vår röst. Vi måste organisera oss och göra vår röst hörd! Q säger att de är här för att förena och förse med sanning, så att vi kan gå från mörker till ljus. Vi får reda på att det är anledningen till att kabalen håller oss separerade och i mörker – då är vi svaga. Vår röst behövs för att sprida medvetenheten, vilket gör folk redo för massarrestering av korrupta personer på alla möjliga maktpositioner. I övrigt har djupa staten informationsmonopol, och de skulle enkelt kunna övertyga massorna t.ex. om att Trump bara är en ond narcissistisk person med diktatorambitioner, något media redan förberett massorna på i åratal, likt ett drag i schack. Om inte det är en uppmaning till att ta tag i saker och göra något vet jag inte vad som är det.

Ett exempel på att vår röst hörs och spelar roll postades nyligen av Q, i form av den avgörande rollen vad gäller valen i USA – där Trump vann i princip uteslutande på grund av att vanliga människor delade med sig på först och främst sociala medier, och att vi kan bidra till det uppvaknande som nu äger rum världen över.

Detta var endast ett urval inlägg Q gjort som, skulle jag vilja hävda, tydligt tyder på att Q inte vill passivisera oss och att vi bara ska vänta på att räddas, utan att de vill att vi ska inse vilken avgörande roll vi alla har i det stora uppvaknandet och mänsklighetens frigörelse, samt att det är ytterst önskvärt att fler och fler börjar agera och organisera sig!

QAnons effekt

Vilken effekt har då Q fått på människor runt om i världen? Har den varit aktiverande eller passiviserande?

Q har i drops 2832 och 2845 postat uttrycket ”We are the news now” – det är vi som är nyheterna nu, världen över. Detta uttryck har verkligen tagit skruv! Många miljoner människor har startat bloggar och Youtubekanaler, eller i övrigt påbörjat eller utökat sin kritiska granskning och informationsdelning på sociala medier och bland kollegor, vänner och familj, för att sprida medvetenhet om vad som faktiskt händer i världen, trots en väldig shadowbanning och censur som varit igång sedan ungefär ett halvår efter att Q började posta – för att försöka kväsa det stora uppvaknande som verkligen tog fart i och med det.

Nyligen postade Q en serie länkar till tweets där människor över hela världen spelat in sig själva säga WWG1WGA (Where We Go One We Go All – dit vi går en går vi alla), en fras kopplad till Q-rörelsen, här i Ghana (för att se upplyftande video, klicka på https://t.co/gVFAsQBNqz eller pic.twitter etc i nedanstående tweet):

Här ett klipp från hela världen, bland annat Sverige:

I Twittertråden nedan (https://twitter.com/RainbowFairy12/status/1236943098103713793) har en person samlat massvis med bilder från hela världen där människor visar sitt stöd för Q och det stora uppvaknandet:

https://twitter.com/RainbowFairy12/status/1236943098103713793

I den kan vi bland annat se hur Trump blev bemött i Finland under mötet med Putin där:

Massvis av människor har deltagit i protester runt om i världen, motiverade av QAnon och administrationens globala träsksanering. T.ex. under de stora protesterna i Hong Kong – som tillsammans med liknande uttryck för folkligt missnöje fick ett abrupt slut i och med Coronaviruset – visades ett väldigt stöd för Trump och Q.

En snabb sökning på QAnon på bing.com ger exakt 17 miljoner resultat (!), vilket visar på en väldig aktivitet (uppdatering 1h senare 17,2 miljoner resultat).

Att jämföra med resultaten på google.com, där vi ser att resultaten fortsatt är starkt friserade:

Uppdatering 2 maj 2020: Som Q säger i drop 1657 finns det inget elitisterna fruktar mer än ett allmänt uppvaknande:

Detta har i Sverige formligen exploderat! Bara några veckor efter att Michael och Joanna på Wake Up Globe lanserade idén hade dussintals Wake Up Friends-grupper startats över hela landet (och utanför) där man träffas och diskuterar allt möjligt, förankrade i hjärtat (listan över städer i bilden är från nov 2019).

Förutom det ovanstående har jag sett mängder med kommentarer på forum om att folk i deras närhet vaknar upp till höger och vänster och nås av det hoppfulla och bemyndigande budskap Q kommer med. Personer har nu börjat ställa frågor, som tidigare inte alls trodde att makten över världen kunde kapas så som den gjort, och vill verkligen veta vad Q är och hur det egentligen ligger till i världen. Det finns många exempel på det efter slutet av 2017 även i min umgängeskrets, så det är definitivt något som händer.

Slutsatser

Att döma av det avslöjande innehåll Q postar, och den upplyftande, stöttande och bemyndigande ton som genomsyrar QAnons drops är det inte konstigt att så många vaknar för första gången, eller att ”redan vakna” (visst, det är en process) människor världen över kanske för första gången på länge känner hopp och tillit och ser en mening med att aktivera sig och sprida ljus och medvetenhet över mörkret.

Då kanske det kan vara värt att – istället för att själv bromsa genom att utan att vara insatt sprida tvivel, rädsla och misstro – stödja en rörelse som har momentum uppe, och som exponerar och gör någonting åt en väldig mängd ondska? Kan det vara värt att lägga till till detta momentum, eller iallafall inte dra ifrån, för att väcka folk och få dem att aktivera sitt självständiga tänkande, så att de åtminstone är psykologiskt redo för massarresteringar av kabalen, om inte aktivt bidra till det stora uppvaknandet?

En annan fråga man kan ställa sig är om det finns något hållbart alternativ för att undanröja elitisternas strypgrepp om mänskligheten? Inte? Varför då inte stödja en rörelse som redan åstadkommit väldigt mycket, vilket man finner om man undersöker saken, även om ”the best is yet to come”.

Angående att vilja fundera på vilken som är en hållbar och sant demokratisk regeringsform och få med alla på tåget innan vi gör något annat: vore det inte en bra idé att ägna sig åt det efter att den värsta korruptionen och det värsta hotet mot mänskligheten undanröjts (vilket Q, Trump och vithattarna nu håller på med)? Fram tills dess finns det så gott som ingen chans för sant folkliga rörelser att växa sig stora nog. Det är också först då, när folk har blivit medvetna om hur och i vilken grad vi blivit blåsta, som de kommer ha ett intresse av att ta mer ansvar för samhället och dess organisation.

Förutom den mäktigaste presidentposten och den starkaste militären i världen har rörelsen också redan stöd av tiotals miljoner människor runt om i världen. Även om man inte är övertygad om att det kommer fungera, i hopp om att det ändå finns en möjlighet att det är som Q och Trumpadministrationen säger och som så många tror och är tämligen övertygade om… Och även om man inte till 100 procent litar på att det kommer vara ett perfekt styre av världen efter befrielsen, kan man väl iallafall stödja t.ex. befrielsen från fake news grepp om våra medvetanden, riksbankernas grepp om våra resurser, frisläppandet av hemligstämplad teknologi som fri energi i form av fusionskraft, Big Pharmas grepp om vår hälsa, och de satanistiska pedofilernas grepp om allt för många främst kvinnor och barn?

Det värsta som kan hända om det inte skulle vara som Q och Trump säger, vilket det inte finns mycket som tyder på, är att folket fortsätter vakna upp, organisera sig, tänka själva och göra det vi tror på.

Om man istället på lösa boliner sprider tvivel bromsar man upp det stora uppvaknandet. Hur hjälper det någon förutom djupa staten? Då är det bättre att inte yttra sig om det alls, speciellt då det vad jag vet inte finns några realistiska alternativ till mänsklighetens befrielse.

Att vara i rädsla och att sprida oro stöder bara mörkret, på många plan. Vithattarna, alliansen, de goda, eller vad man vill kalla dem, kan bara göra så mycket som vi gör det möjligt för dem att göra. Då måste vi alla hjälpa till att sprida medvetenheten, för det är allmänhetens förmåga att psykologiskt klara av att hantera sanningen i detta informationskrig som är den största bromsklossen.

Är det i själva verket ytterligare en projicering från djupa staten som fått folk att fastna på denna talking point – att om man klagar på att QAnon bara vill passivisera, då är det just passiviserar man själv gör?

Angående frasen Enjoy the show, önskan att man ska njuta av showen, utesluter det inte att man själv deltar i showen. Kanske njuter man mest av den om man inte förhåller sig passiv, utan själv blir en aktiv del av den? Alla uttalanden om att vi måste lära oss spela, organisera oss och göra oss hörda, och att vithattarna bara är så starka som vår röst, antyder att det inte handlar om en passiv roll vi har i showen, utan en aktiv och mycket viktig roll, där vi jobbar tillsammans.

På samma sätt kan vi förstå frasen Trust the plan. Båda dessa uttalanden ingjuter mod och tillförsikt (vilket såklart hjälper människor att agera), samtidigt som det på något plan är sant; djupa staten har inte en chans. De kommer besegras, men det kan ske olika fort och olika smidigt, beroende på om vi alla hjälps åt eller inte. Det är förresten ingen blind tro som efterfrågas; Q poängterade i drop 1358 att ”trust must be earned”, tillit måste förtjänas. Något de förtjänat genom att bland enormt mycket annat t.ex. månader i förväg förutse freden med Nordkorea, ersättandet av det gamla gardet i Saudiarabien och besegrandet av IS.

Drop #1358, tillit måste förtjänas

Är det i själva verket ytterligare en projicering från djupa staten som fått folk att fastna på denna talking point – att om man klagar på att QAnon bara vill passivisera, då är det just passiviserar man själv gör?

Någonting jag tycker säger mycket är också vilket budskap som förmedlas energimässigt under orden. Vilka känslor förmedlas? Är det rädsla, ilska eller frustration? Eller är det någonting positivt eller hoppfullt? Det kan ge en fingervisning om vad som motiverar avsändaren, även om det inte garanterar uppriktighet.

Till exempel avfärdar shills och troll ofta kategoriskt och passionerat hela Q-rörelsen på mycket lösa grunder. Vill man då anamma den ståndpunkten och vibrationen som sin egen? Som Q säger: ”Careful who you follow”, var försiktig med vem du följer. Självklart ska man känna efter, logiskt begrunda och kritiskt undersöka fakta. Men man bör ge det en extra fundering om man vill lyssna till dem som spelar på folks känslor och rädslor. Lita naturligtvis inte heller blint på vad jag, Q eller någon annan säger. Tänk själv, undersök själv, dra dina egna slutsatser* 🙂

Ytterligare utdrag ur inlägg av QAnon om självständigt tänkande

*Ett bra sätt att själv undersöka vad Q säger är att gå igenom deras drops på qmap.pub. Se min youtubevideo om hur man navigerar den sajten. (Uppdatering nov 2020: qmap.pub är nersläckt, gå nu istället till qanon.pub, även min video är borttagen från youtube, men den ligger nu uppe på Rumble)

Shills, troll och hela faderullan

Varför är detta viktigt?

Grunden för ett fritt och demokratiskt samhälle är att det inte bildas en egen klass av styrande som manipulerar befolkningen till sin egen fördel, på befolkningens bekostnad. Om du tänker att sådant inte händer i Sverige eller i västvärlden i allmänhet har du vaggats in i falsk trygghet. Om vi är medvetna om hur djupa statens hantlangare försöker kontrollera och styra våra samtal på det fria ordets sista bastion – sociala medier och forum – kan de inte göra det. Vi bör alla vara på vår vakt, men särskilt administratörer och moderatorer för platser där det pratas om saker som annars inte släpps fram i samhället .. I detta sammanhang blir det aktuellt att tala om troll och shills och hur man känner igen dem.

Vad är troll och shills och varför finns de?

”Ett trolls mål är att reta upp folk, till skillnad från shills som är betalda (eller används) för att störa ett forum så att de kan kontrollera samtalet i en riktning i linje med deras agenda. Troll har ingen politik förutom att vilja provocera fram en negativ känslomässig reaktion.”

Definition sedd på 8chan

Vilka jobbar de då för? 1975-76 hölls i USA Church Committee Hearings (formellt United States Senate Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities), här den fulla rapporten. Där framgick, förutom att CIA redan då hade hjärtattackvapen som inte lämnar spår, att FBI sedan 1956 hade haft igång ett program vid namn COINTELPRO (Counter Intelligence Program), som bland annat användes för att neutralisera Martin Luther Kings inflytande. Sedan dess har det utvecklats mer och mer:

”COINTELPRO is still in operation today under a different code name. It is no longer placed on paper where it can be discovered through the freedom of information act.
The FBI counterintelligence program’s stated purpose: To expose, disrupt, misdirect, discredit, and otherwise neutralize individuals who the FBI categorize as opposed to the National Interests. ”National Security” means the FBI’s security from the people ever finding out the vicious things it does in violation of people’s civil liberties.”

BibliotecaPleyades.net (min markering)

Målet att neutralisera hot mot djupa staten finns naturligtvis kvar, och de har anpassat verksamheten till internets tidsålder. Särskilt märkbart har det blivit de senaste åren, med mer infiltration, kontroll och censur. T.ex. var Wikipedia i början avskytt av media som fullkomligt opålitligt, där kunde ju vem som helst skriva vad som helst. Nu när de infiltrerat det låter det annorlunda om denna nu betrodda källa. Försök att skriva någonting som inte är i linje med djupa statens agenda och se hur din redigering är borta på under en minut. Google har också fått i uppdrag att se till att en person som Trump inte kommer vinna några ytterligare val i USA, osv.

De vill naturligtvis förhindra det stora uppvaknande som nu sker över världen, som vanlig media kallar för – det av samma media väldigt negativt laddade ordet – ”populism”, men som egentligen bara betecknar motpolen till det av media medvetet bortglömda begreppet elitism. De kommer däremot inte lyckas, alltför många har redan vaknat, och motståndsrörelsen har lyckats nå regeringsposter inte minst i USA, där väldigt många toppchefer på FBI, CIA, DOJ och nu senast NSI har avskedats eller ”slutat frivilligt” sedan Trump kom till makten i enlighet med devisen ”drain the swamp”. Och många fler lär det bli, att döma av de drygt 100 000 slutna åtal som redan väckts sedan oktober 2017. Vi har bara sett början med Epstein och hans peddo/snuff-ö, som även implicerar Bill Gates, Bill Clinton, Prince Andrew, Ehud Barak och så vidare.. Naturligtvis stöter detta på ett visst motstånd, vilket vi inte minst ser i vanlig kontrollerad mainstreammedia.

Men även om processen att rensa ut korruptionen i samhället globalt är i full gång, har den inte kommit så långt att deras manipulation av social media har upphört. Självklart finns det i de flesta, om inte alla, av världens länder liknande program för att ”upprätthålla nationens säkerhet”, så även i Sverige. Här lär det dröja ännu längre att bli av med det än i USA, så det gäller att vara vaken.

De vill kontrollera och styra samtalet på sociala medier och internet i allmänhet, utan att de själva eller deras manipulation exponeras. De lurkar överallt där många samlas för att leda in på villospår som flat earth, som de sedan kan associera allt de vill diskreditera med. Villospåren är ofta känslomässigt engagerande och uttröttande, vilket förstör samtalsklimatet och tar bort mycket glädje, lust och gemenskap. De uppmuntrar även rasism och hat. Forum eller grupper kan därefter även utpekas för att vara hubbar för näthat och rasism och därmed (trots yttrandefrihetslagstiftning) plockas bort, när de egentligen har varit hubbar för kritik av makt och korruption. De vill ha oss separerade på alla möjliga sätt, för tillsammans är vi starka, men separerade är vi svaga och kämpar mot varandra istället för mot vår gemensamma sanna fiende (ett praktexempel är massinvandringen: utan djupa staten inget krig i Mellanöstern, ingen terrorism, inga miljoner människor som tvingas fly, och inga länder som destabiliseras både här och där – alltså så mycket bättre att vi gör gemensam sak och riktar våra blickar mot roten till det onda, djupa staten, istället för att luras in i rasism och överdriven nationalism).

Sommaren 2019 raderades t.ex. Sveriges största folkliga och regimkritiska diskussionsgrupp på Facebook med ca 20 000 medlemmar, vaken.se (deras sida är kvar, men gruppen är borta). Detta efter att det gått från en normal samtalston i en alltmer rasistisk, hatisk och antisemitisk riktning (till stor del på grund av att administratörerna för gruppen var naiva vad gäller infiltration och lät det hända). Nu när jobbet är klart med den gruppen har samma mönster precis gjort ett försök att börja upprepa sig i Sveriges nu största folkliga Facebookgrupp, Uppvaknandet 2019 Namaste, med ca 8 000 medlemmar, där rasistiska inlägg hittills varit så gott som fullkomligt frånvarande (se även exemplet med 8chan och manipulation av nyhetsflödet nedan). Förhoppningsvis ger man dem ingen möjlighet att förstöra även den gruppen.

Hur identifierar man dem och vilka tekniker använder de?

De använder ofta samma playbook, vilket gör det lättare att identifiera dem. Nedan återges en översättning av några läckta tekniker de använder, postade på det helt anonyma 8ch, som var (och snart igen kommer bli) den sajt där Q (se mitt inlägg om Q och varför det angår Dig här) postade sina drops, och där en motståndsrörelse i form av alla Anons (ca 1/2 miljon) tillsammans och helt lagligt med omtanke om sin nästa och världen grävde fram och sammanställde information, skapade memes och så vidare, tills hela 8ch.net stängdes av från internet den 5 augusti 2019. OBS: Nedanstående avsnitt är mycket viktigt!

COINTELPRO-tekniker för utspädning, felriktning och kontroll över ett internetforum

Teknik 1 – ‘FORUM SLIDING’
Om ett mycket känsligt inlägg av kritisk karaktär har publicerats på ett forum kan det snabbt tas bort från allmänheten genom ”forumglidning”. Med den här tekniken postas i tysthet och i förväg ett antal irrelevanta inlägg på forumet som tillåts ”åldras”. Var och en av dessa felinriktade forumposter kan då användas för att utlösa en ”forumglidning”. Det andra kravet är att det finns flera falska konton som kan användas för att se till att denna teknik inte exponeras för allmänheten. Att utlösa en ”forumglidning” och ”spola bort” det kritiska inlägget ur offentlig åsyn är helt enkelt en fråga om att logga in på varje konto, både riktiga och falska, och sedan svara på de tidigare postade inläggen med en enkel kommentar på 1 eller 2 rader. [Det går naturligtvis även lika bra att posta helt nya inlägg.] Detta gör att de orelaterade inläggen hamnar högst upp i forumlistan, och det kritiska inlägget ”glider” ner och snabbt ur allmänhetens åsyn. Även om det är svårt eller omöjligt att censurera det kritiska inlägget är det nu förlorat i ett hav av irrelevanta och obrukbara inlägg. Detta är ett effektivt sätt att få forumets läsare att läsa irrelevanta inlägg om icke-frågor.
Teknik 2 – ‘CONSENSUS CRACKING’
En andra mycket effektiv teknik (som du kan se i användning hela tiden på http://www.abovetopsecret.com) är ”konsensussprickning”. För att utveckla en konsensusspricka används följande teknik. Under ett falskt kontos täckmantel görs ett inlägg som ser legitimt ut och som riktar sig efter sanningen – men den kritiska punkten är att det har en VÄLDIGT SVAG PREMISS utan materiella bevis för att stödja propositionen. När detta har gjorts introduceras sedan långsamt under andra falska konton en mycket stark position till din fördel under publiceringens livslängd. Det är VIKTIGT att båda sidor initialt presenteras, så att den oinformerade läsaren inte kan avgöra vilken sida som är sann. När inlägg och svar görs förs ”starkare” bevis eller desinformation till din fördel långsamt in. Därmed kommer den oinformerade läsaren högst troligt att utveckla samma position som du, och om deras ståndpunkt är motsatt din kommer deras motstånd mot ditt inlägg troligen att förloras. Men i vissa fall, där forummedlemmarna är pålästa och kan motverka din desinformation med verkliga fakta och länkade inlägg, kan du sedan ”avbryta” konsensussprickan genom att initiera en ”forumglidning”.
Teknik 3 – ‘ÄMNESUTSPÄDNING’
Ämnesutspädning är inte bara effektiv när det gäller forumglidning, det är också mycket användbart för att hålla forumläsarna fokuserade på irrelevanta och icke-produktiva frågor. Detta är en kritisk och användbar teknik för att orsaka en ‘RESURSFÖRBRÄNNING’: Genom att kontinuerligt posta irrelevanta inlägg som distraherar och stör (trolling) forumläsarna stoppas de effektivt från verklig produktivitet. Om intensiteten av gradvis utspädning är tillräckligt intensiv kommer läsarna effektivt att sluta undersöka och helt enkelt glida in i ett ”skvallerläge”. I detta tillstånd kan de lättare ledas bort från fakta mot oinformerad föreställning och åsikt. Ju mindre informerade de är, desto effektivare och lättare blir det att kontrollera hela gruppen i den riktning som du önskar att gruppen ska gå i. Det måste betonas att en korrekt bedömning av de psykologiska förmågorna och kunskapsnivåerna hos gruppen först måste avgöras för att bestämma på vilken nivå man ska ”köra in kilen”. Att vara för långt ifrån ämnet för snabbt kan ledda till censurering av en forummoderator.
Teknik 5 – ‘ANGER TROLLING’
Statistiskt sett finns det alltid en procentandel av forumanvändare som är mer benägna till våld. För att avgöra vilka dessa individer är, är det ett krav att posta en bild till forumet för att medvetet stimulera en stark psykologisk reaktion. Från detta kan de mest våldsamma i gruppen effektivt identifieras för omvänd IP-lokalisering och möjligen inkoppling av lokala myndigheter. För att uppnå detta krävs det bara att en länk till en video visas som visar en lokal polis som grovt missbrukar sin makt mot en mycket oskyldig person. Statistiskt sett finns det alltid en eller två av alla miljoner poliser i Amerika som ertappas med att misshandla där inspelningen av händelsen sedan kan användas för underrättelseinsamlingsändamål – utan att behöva iscensätta ett falskt övergrepp. Den här metoden är extremt effektiv, och mer så ju högre grad av maktmissbruk man kan få det att framstå som. Ibland är det bra att ”leda” forumet genom att svara på din egen post om våldsamt uppsåt, och att du ”inte bryr dig vad myndigheterna tänker!!”, som en sorts inflammation. Att göra detta och inte visa någon rädsla kan vara mer effektivt att få de tystare och mer självdisciplinerade men våldsamma medlemmarna i forumet att slinta och visa sina verkliga avsikter. Detta kan senare användas i en domstol vid åtal.
Teknik 6 – ”FÅ FULL KONTROLL”
Det är viktigt att också kontinuerligt eftersträva och manövrera för att uppnå en forummoderatorposition. När denna position har uppnåtts kan forumet sedan effektivt och tyst kontrolleras genom att ta bort ogynnsamma inlägg – och man kan så småningom styra forumet till fullständigt misslyckande och bristande intresse hos allmänheten. Detta är den ”ultimata segern” eftersom allmänheten inte längre deltar i forumet och inte längre är användbart för att upprätthålla deras friheter. Beroende på vilken kontrollnivå du kan få kan du medvetet styra ett forum till nederlag genom att censurera inlägg, radera medlemskap, spamma och eller av misstag ta forumet offline. Med denna metod kan forumet snabbt dödas. Men det är inte alltid i intresset att döda ett forum, eftersom det kan omvandlas till en ”honungsburk” – ett samlingscenter för att samla in och leda in nykomlingar på fel spår, och från denna punkt helt användas under din kontroll för dina agendamål.
SLUTSATS
Kom ihåg att dessa tekniker endast är effektiva om forumdeltagarna INTE KÄNNER TILL DEM. När de är medvetna om dessa tekniker kan operationen misslyckas helt, och forumet kan bli okontrollerat. Då måste andra alternativ övervägas, såsom att initiera falska juridiska processer för att helt enkelt få forumet avstängt och tvingas offline. Detta är [oftast] inte önskvärt då det lämnar myndigheterna oförmögna att spåra hur många procent av befolkningen som alltid gör motstånd mot försök att kontrollera dem. Många andra tekniker kan användas och utvecklas av individen; var, i takt med att du utvecklar nya tekniker för infiltration och kontroll, noga med att dela med dig av dem med högkvarteret.”

Ytterligare ett inlägg (översatt nedan) från 8ch var fastnålat överst i QResearch för det är något alla bör känna till. OBS: Också mycket viktigt! Studera det noga:

Anonymous  07/28/18 (Sat) 13:26:32 1108c6  No.2322789>>2322800>>2322803>>2322831>>2323031

Låt dig inte luras att slösa bort din tid. Härdade Anons bör redan känna till det här, detta är mer en kraschkurs för nya besökare.
Hur man snabbt kan upptäcka en clown
[troll/shills från underrättelsetjänster]

De kommer:

– Försöka få ett splittrande (divisive) eller emotionellt svar från dig för att få efterforskningen att spåra ur.

– Orostrolla (concern troll) och kopiera/klistra in desinformation för att motsäga bekräftade slutsatser.

– Använda falska debattaktiker: generaliseringar, gaslighting (psykologisk manipulation för att få folk att ifrågasätta sin mentala hälsa), projektion, felriktning, falska ekvivalenser, blanda ihop korrelation med orsakssamband, använda sig av auktoriteter, överföring, falska föreskrifter, personliga attacker, halmgubbar (straw-men, argument som lätt kan avfärdas), röda sillar (red herrings, något som används för att avleda uppmärksamheten från det egentliga ämnet), etc.

– Främja dålig social etik, som doxxing (posta personlig information om någon), ”omvänd psykologi” eller främja propaganda.

– Främja taktik som är oetisk, olaglig eller involverar våld utanför lagens ramar.

– Använda rädsla, osäkerhet och tvivel för att avskräcka forskning.

Ämnesglidning Om information av känslig karaktär har publicerats i ett diskussionsforum, kan den snabbt tas bort från allmän beskådan genom ämnesglidning. I denna teknik skickas ett stort antal icke-relaterade inlägg, eller inlägg som syftar till att späda ut den presenterade informationen, i ett försök att utlösa en ämnesglidning som bokstavligen knuffar bort innehåll. Operatörer kan kontrollera flera falska användar-ID via de bots som de använder; dessa kan också användas i andra tekniker för att maskera operatörens avsikt från användarna i allmänhet. Även om det är svårt eller omöjligt att censurera inlägget är det nu förlorat i ett hav av irrelevanta och falska inlägg.
Sprida dålig information Operatörer inför felaktig eller falsk information då och då som en pågående taktik, beroende på deras kompetensuppsättning och behoven för deras uppdrag. Deras vanligaste knep är att tillhandahålla information eller bevis som stöds av dåligt källmaterial i hopp om att ”källans källa” aldrig kontrolleras. Detta tjänar flera mål, främst resurskonsumtion, bevisföroreningar, missnöje och distrahering.
Astroturfa konsensus (astroturfing, ge intryck av konsensus genom att ett flertal kontrollerade konton stöder varandra) Detta är en teknik som försöker bygga en tillverkad konsensus kring en bristfällig uppsättning uttalanden eller komprometterad information. Detta är relaterat till konsensussprickbildning, där falska bevis injiceras i ett försök att bestrida eller diskreditera rådande konsensus, och driva den i riktning mot önskad falsk konsensus. Vilseledande och falska bevis och information saltas ofta in i bevisbasen, i syfte att hindra organisk konsensusuppbyggnad, samtidigt som man förgiftar tillgänglig information och bevis.
Odla tyst godkännande (den juridiska termen för detta är ”tyst överenskommelse”) En teknik där operatörerna försöker övertyga användarpopulationen att ignorera eller inte svara på dålig information eller falska påståenden. Detta görs i ett försök att minska motreaktionen mot ovan nämnda taktik (astroturfing).

Bonusavsnitt 1 – Ett exempel på manipulation av nyhetsflödet i mainstreammedia: masskjutningar

Att attackerna mot 8ch skulle öka visade Q redan i juni 2018

Det är inte bara på internetforum och sociala medier vårt samtal manipuleras. Ett litet exempel på manipulation av händelser, nyhetsflöde och opinion är hur det anonyma 8chan blev det första forumet att bli av med sin plattform i USA, direkt efter 3 fruktansvärda falskflaggattacker i form av masskjutningar, där man påstår att en av skjutarna postade sitt manifest på 8chan, bland många andra falska beskyllningar, såsom högerextremism, rasism och hat (som postas där av shills och troll, och snabbt identifieras och avfärdas som det). Vad MSM (mainstreammedia) gärna bortser från är att det till att börja med laddades upp på Instagram, och först när skjutaren (som som brukligt är gick på psykofarmaka och antagligen var ett offer för MK-Ultra) precis arresterats laddade någon annan upp det på 8chan, som för att kunna tvinga forumet att stängas. Djupa staten var med andra ord väldigt angelägna om att få forumet stängt.. Till saken hör också att en masskjutning ägde rum i mars 2019 i Christchurch, Nya Zeeland, som man också försökte koppla till 8chan. Det resulterade, förutom att Nya Zeeland förbjöd attackvapen, i att 8chan blockeras på Nya Zeeland och i Australien.

Vad finns det mer för tecken på att djupa staten låg bakom den attacken? Till exempel att Clintons nära vän Peddo-Podesta var på Nya Zeeland bara 5 dagar före attacken. Och som om det inte vore nog cirkulerade redan 2016 en bild där Podesta har samma symboler på handflatorna som på vapnet som användes för att döda 49 personer.

Symboliken sägs ha med Osiris och sexmagi att göra

För att återgå till masskjutningarna i augusti i USA, när hände de? I en period då alla talade om Epstein, kopplingarna till Clintons, brittiska kungahuset och diverse höjdare. Efteråt talade alla istället om masskjutningar, vapenlagar och vit makt. Och vad hände egentligen på 8ch? Det var motståndsrörelsens centrala civila plats..

Det kan också vara värt att i förbifarten nämna att ett nyhetsankare på den lokala Fox TV-stationen 14:37 lokal tid rapporterade om ytterligare en masskjutning på en Walmart klockan 15:00, som aldrig ägde rum. Hon blev lite förvirrad och råkade försäga sig: ”oj, det har inte hänt än”.. Något liknande inträffade under 9/11 när BBC 20 minuter innan det hände rapporterade att byggnad 7 också hade säckat ihop, med byggnaden fortfarande intakt i bild..

Avslutningsvis några iakttagelser angående två i Sverige viktiga plattformar för det allmänna samtalet, Facebook och Flashback.

Bonusavsnitt 2: Facebook

För inte så länge sedan var det ganska lätt att på Facebook se om konton var shills eller troll baserat på att de var relativt nyskapade, saknade profilbild och saknade händelser och vänner. Nu verkar Facebook ha implementerat en funktion där profilbilder skapas och väggar populeras med innehåll etc, så nu krävs det att man analyserar deras handlingar mer noggrant. Ett exempel på manipulation i en grupp kan identifieras genom att ett antal personer alltid triggas av ett visst ämne och inte kan låta bli att kommentera det, med passivisering som resultat, om inte folk är vakna och reagerar. Ett upplägg kan vara följande, som påminner om ”good cop/bad cop”:

  • 1 ”expert”, har stenkoll på läget m.h.a. databas, försöker ge sken av objektivitet, men leder in på fel spår, är skeptisk. De positivt inställda följer experten och neutraliseras.
  • 1 ”motståndare”, tror inte alls på ämnet och struntar i eller feltolkar argument som styrker ämnet, men öser på med argument mot ämnet och lämnar inte någon tråd om ämnet orörd (förutom möjligen de med väldigt starka bevis i öppningsposten som man inte vill dra uppmärksamhet till). De skeptiskt inställda följer motståndaren och får vatten på sin kvarn. Sänker momentum.

Dessa konton är viktigast, sedan kan det också finnas ytterligare konton som till exempel ställer frågor till ”experten”, berömmer denne, eller postar desinformation som man vill dra uppmärksamhet till, då fortsätter ”motståndaren” att kommentera detta inlägg. Enbart de allra mest insatta i ämnet kommer att genomskåda charaden, för de inte lika insatta ser inte att ”experten” kommer med märkliga, splittrande och passiviserande påståenden eller att ”motståndaren” är en blind motståndare utan förmåga att ändra uppfattning efter att dennes argument visats vara falska.

Uppdatering Feb 2020

En ny taktik tycks vara att skapa nätverk genom att bli vän med många personer i grupper man vill infiltrera och neutralisera, även nyckelpersoner man identifierar som hot eller nav. Man skapar efterhand splittrande diskussioner på sin egen vägg, med stöd av övriga shillkonton. Man slipper då eventuella åtgärder från moderatorer och kan istället själva ha mer kontroll eftersom ”det är deras egen vägg”.

Bonusavsnitt 3: Flashback

På Flashback, som är ett traditionellt svensktalande forum med drygt 1,2 miljoner registrerade användare, används andra tekniker än på Facebook. Forumet verkar vara under kontroll av djupa staten, och kan inte alls rekommenderas för seriös diskussion av ”kontroversiella ämnen”. De skapar antagligen en profil på alla användare baserat på deras aktivitet, samtidigt som de samlar in information om argument och motargument som de sparar i en databas för snabb åtkomst (vilket gör att de kan inta en auktoritetsposition eftersom de verkar ha koll på allt, men de vrider samtidigt allt i passiviserad och neutraliserad riktning).

Vad pekar på att Flashback är under djupa statens kontroll? Det finns några strikta regler, som effektivt begränsar diskursen:

  • Man får inte prata om ett ämne i en tråd om det finns en annan tråd om det ämnet. Det är t.ex. inte tillåtet att tala om konspirationer i en tråd om politik, för det finns en tråd om konspirationer. Det blir som att ”konspirationsteorier” är en sak, och politik en annan.
  • Man kan inte posta bilder eller memes.
  • Man får inte ifrågasätta andra forumdeltagares mönster, t.ex. om de ständigt postar dålig information eller använder sig av de ovan nämnda teknikerna. Då får man varningar och blir avstängd (det blir en sorts tankeförbud, tänk inte ens tanken att det kan finnas shills/troll, vilket lämnar fältet fritt för shills och troll).
  • Man får inte ifrågasätta en moderators beslut eller Flashbacks regler, och om man tar upp problematiken angående shills/troll med Admins i PM är de helt ointresserade, vägrar ens höra några argument och går istället till personangrepp för att tysta en.

För att ta tråden om Q Anon på Flashback som exempel – som jag inte alls kan rekommendera då den är förstörd av shills och troll – finns där speciellt ett konto som är aktivt påfallande stor del av dygnet varje dag (det finns även stödkonton till detta konto). Med detta konto vill man etablera sig som auktoritet på området genom att ha mycket information; operatören tycks ha tillgång till en databas över argument att plocka fram efter nyckelord eller argument, så att operatören lättare ska kunna etablera sig som auktoritet och samtidigt orostrolla, vilseleda och sänka all meningsfull diskussion om ämnet. Operatörens kontoprofil använder sig ständigt av de ovan citerade teknikerna som avslöjats via 8chan.

Jag hoppas att detta inlägg kan bidra till en ökad medvetenhet om faktorer som kan störa det fria samtalet på internet. Posta gärna ytterligare exempel du lagt märke till i kommentarerna!