Årets mest tystade nyhet?

Det finns förstås väldigt mycket som kan kvala in på årets mest tystade nyhet. Men vad har potential att förändra samhället i grunden så som en extremt kraftfull energikälla som knappt kräver något bränsle och som inte genererar några avgaser eller skador på miljön? Detta i kombination med ett helt gäng andra uppfinningar banar vägen för en Star Trek-liknande civilisation…

Patentansökan ”PLASMA COMPRESSION FUSION DEVICE”

Otroligt? Vi börjar med att 26:e september 2019 – bara tre dagar efter Gretas tal vid FN och en klimax av klimathysteri – offentliggjordes amerikanska flottans ansökan om patent på en ”Plasma compression fusion device”, eller på svenska en fusionsreaktor som drivs genom plasmakompression, i ansökan US2019/0295733 A1 av USPTO (US Patent Office). Följ gärna länken för att komma till ansökan och läs detaljerna samt förklaringen av fysiken som möjliggör teknologin.

Vad är det som är så märkvärdigt med en sådan enhet? Fusionskraft har vi ju hört talas om, men fram tills nyligen har ingen (officiellt) lyckats konstruera en som ger större effekt ut än vad som krävs för att driva den.

Skillnaden med denna enhet eller reaktor är att den med en input i kilowatt- till megawattområdet ska klara av att ge en uteffekt inte bara inom gigawatt- och terawattområdet, utan däröver. Nästa område efter terawatt är petawatt, vilket då motsvarar mycket mer än hela mänsklighetens totala energiförbrukning.

”It is a feature of the present invention to provide a plasma compression fusion device that can produce power in the gigawatt to terawatt range (and higher), with input power in the kilowatt to megawatt range.”

Richard V. Spencer, Amerikanska flottans sekreterare

Detta ur en enda liten enhet på så lite som 1 kubikfot (1 fot ≈ 30 cm) som går på deuterium (tungt väte), ett bränsle som går att utvinna i överflöd ur t.ex. havsvatten. Utan att smutsa ner eller lämna någon form av radioaktiv strålning.

Att det är amerikanska flottan som ansökt om patentet torde också ge det en viss tyngd, även med tanke på hur allmänt känt det är (främst i USA) att militären sitter på mängder av hemligstämplad teknologi, bland annat efter att alla patentansökningar det senaste seklet behövt gå genom DOD (Department of Defence) för att se om de är ”av nationellt intresse”.

Amerikanska DOE (Department of Energy) gick lite drygt 2 månader efter att patentansökan publicerades, den 5 december 2019, också ut med följande tweet om obegränsad elektricitet i form av fusionskraft:

Med denna uppfinning kan klimathysterikerna andas ut, gå och lägga sig och vakna upp till en värld med så gott som fri energi utan någon form av förstörelse. Så är det inte liiiite märkligt att den inte uppmärksammats alls i vanlig mainstreammedia, speciellt med tanke på att tajmingen med klimattoppmötet 23 september 2019 och efterföljande hysteri inte kunde varit bättre?

(Som en parentes kan nämnas att hela klimatspektaklet från första början hur som helst ändå bara varit en enda stor blåsning sponsrad av de allra rikaste, som Rockefeller på 70-talet, eller Soros med sin stackars utnyttjade men antagligen välvilliga Greta idag. Under senare tid har vi också råkat ut för mångbiljardblåsningen Parisavtalet, som den framgångsrike ingenjören och amerikanske senatorskandidaten 2020 dr Shiva Ayyadurai här förklarar på ett klart och tydligt sätt.)

Ytterligare patent

Men det roliga slutar inte där. Amerikanska flottan har också ansökt om patent som möjliggör denna fria energienhet i form av ett revolutionerande patent på supraledare vid rumstemperatur. Jag minns hur jag som tonåring läste ett flertal artiklar i Ny Teknik och Forskning&Framsteg om hur eftersträvansvärt det var med supraledare vid rumstemperatur, och nu tycks teknologin äntligen vara här. Hur revolutionerande det är beskrivs av uppfinnaren själv nedan.

”The achievement of room temperature superconductivity (RTSC) represents a highly disruptive technology, capable of a total paradigm change in Science and Technology, rather than just a paradigm shift. Hence, its military and commercial value is considerable.”

Dr Salvatore Cezare Pais, https://arc.aiaa.org/doi/pdf/10.2514/6.2019-0869

Amerikanska flottan har också drämt till med ett helt gäng ytterligare patentansökningar i dr Salvatore Cezare Pais namn, som påminner om science fiction: ”En generator av högfrekventa gravitationsvågor”, ”En generator av elektromagnetiska kraftfält” (som bland annat kan avleda asteroider samt skydda mot både missiler och koronal massutkastning från solen – tänk ”shields” i Star Trek), och som kronan på verket ”Ett fartyg som använder en enhet för reduktion av tröghetsmassa”, eller med andra ord ett fartyg med antigravitation, som utan problem och med mycket hög hastighet kan ta sig fram under vattenytan, i luften och i rymden, utan att lämna någon värmesignatur. Detta tack vare ett revolutionerande elektromagnetiskt framdrivningssystem som ”manipulerar materian på den mest grundläggande nivån” genom att exploatera fysikens lagar.

Hybridfartyget påminner mycket om det som i ufologikretsar blivit känt som ”TR-3B”.

Detta fartyg har formen av en triangel, väldigt likt det fartyg som i folkmun kallats TR-3B, se bild till höger.

Men bara för att någon ansökt om patent behöver väl inte betyda att det fungerar?

Den ansvarige på amerikanska patentverket, som skulle utvärdera ansökan om kraftfältgeneratorn, tyckte också att det lät lite väl konstigt och utanför ramarna för det möjliga i nuläget, och avslog därmed ansökan. Då hörde flottans chef över avancerad flyg- och rymdteknik av sig och intygade att både supraledaren och den kraftfulla elektromagnetfältgeneratorn fungerar och är i drift, vilket övertygade den ansvarige på patentverket att godkänna ansökningarna.

Båda dessa system är tänkta att användas i fartyget med antigravitation, som Salvatore i ett paper, presenterat vid American Institute of Aeronautics and Astronautics SciTech Forum i San Diego i januari 2019, kallar Hybrid Aerospace-Undersea Craft (HAUC). Innebär det att HAUC också redan har testats och fungerar?

Man skulle kunna anta det, inte bara med tanke på att flera av de ingående komponenterna intygas fungera och vara i drift, utan även med tanke på hur många som i flera år rapporterat att de sett flygande svarta trianglar ..

Det finns däremot ingen anledning att tro att Salvatore Pais (vilket råkar betyda ”Landets räddare”) kom på allt detta under en kort period på två år. Mer sannolikt är att denna teknologi och vetenskap varit hemligstämplad under lång tid, och antagligen även använts, men att de nu av någon anledning anser det vara dags att göra det mer känt för allmänheten. Det kan vara så enkelt att djupa staten inte längre är i kontroll, med den väldiga träsksanering som ännu är i full gång på andra sidan Atlanten, och att de därmed inte kan hålla allt hemligt längre.

En anledning Chief Technology Officer dr James Sheehy vid Naval Aviation Enterprise anger för att få patentet beviljat nu är att kineserna inte ska hinna före, för att undvika att betala licensavgift för användningen av teknologin (se överklagan av avslaget på patentansökan nedan).

Bildkälla: The Drive

Intressant i sammanhanget är att han intygar att:

[… D]etta patent dokumenterar det framtida tillståndet för det möjliga och flyttar framdrivningstekniken bortom gasdynamiska system till flyg- och undervattenshybridfarkoster baserade på fältinducerad framdrivning.

James B Sheehy, Naval Aviation Enterprises Chief Technology Officer

Ytterligare en som nämner Kina som ett stort hot är Steven Kwast, f.d. general i amerikanska flygvapnet, i ett tal 20 november 2019 vid Hillsdale College. Kina har enligt Kwast en strategi som de konsekvent jobbar för att förverkliga, som skulle innebära att de inom några år tar över den globalt dominerande ställning USA har idag, med den sura följden att det inte längre är värderingar av frihet, likhet under lagen, rättigheter och så vidare från den amerikanska konstitutionen som kommer följa med den dominansen, utan den brutala kinesiska diktaturens godtyckliga tyranni (en övergång man redan tycks kunna skönja med grundlagsändringar etc). Att USA kapats av mörka krafter och inte heller varit precis den fanbärare för frihet de utgett sig för att vara är en annan femma, men mycket hellre amerikansk dominans, med nyvunnen förhoppning om att rensa ut korruptionen, än under en regelrätt diktatur som bland annat skördar organ från levande samvetsfångar för att sälja dem dyrt.

Kwast argumenterar för att Kina, om de får hållas och ingen tar upp kapplöpningen, inom kort kommer uppnå en dominant ställning i rymden, från vilken de kommer kunna dominera jorden.

Hur skulle då Kina kunna ha tillgång till sådan teknologi? Det har bland annat ryktats om att Hillary Clinton, förutom att skydda en pedofilring, helt lagvidrigt gav (eller snarare sålde) Kina tillträde till sin privata mailserver, som hon använde för all jobbrelaterad e-post under sin tid som Secretary of State på det i övrigt tämligen korrupta State Department 2009-2013.

Q drop #1983 visar att Hillary sålde tillgång till sin mailserver via Crowdstrike. Se mitt inlägg om Q.

Annars är det rätt välkänt att den brutala kommunistregimen i Kina tar varje tillfälle i akt att stjäla teknologi den anser sig ha nytta av. De har också deklarerat avsikten att vara den dominerande teknologiska supermakten 2025, vilket på sätt och vis kan sägas vara bra då det pushar amerikanarna att ta fram en del hemligstämplad teknologi i dagsljuset för allmän beskådan och nytta.

Och det kan hända att fler revolutionerande patentansökningar gjorts av flottan, som ännu inte blivit offentliggjorda. Den som lever får se.

Men kan det finnas annat som tyder på att det hänt mer i rymden än vi fått reda på?

Secret Space Program (SSP)

Det är alltså amerikanska flottan som ansökt om alla dessa revolutionerande patent. Med stöd av William Tompkins, som enligt egen utsago ritade de första rymdskeppen åt flottan redan på 50-talet under sin tid som anställd på Douglas Aircraft, var det i USA flottan som var först ut i rymden, då deras ubåtar redan användes i en miljö som mest påminde om villkoren ute i rymden.

https://mikaelsvarldhome.files.wordpress.com/2019/12/e5c5f-naval-spacecraft-battlecruiser.jpg
Ritning beställd av amerikanska flottan 1954, utförd av William Tompkins på Douglas Aircraft. Hade kommit i drift på 80-talet enligt Tompkins.

Han hade av högt uppsatta officerare inom just flottan fått tillstånd att sprida informationen. Men det räckte tyvärr inte, för knappt två år efter att han 2015 kom ut med sin första bok och blivit mycket populär, dog han under mystiska omständigheter 21 augusti 2017 under den stora amerikanska solförmörkelsen. Det är mycket möjligt att mäktiga krafter inte ville att informationen skulle komma ut, för även om han var gammal hade han fullt med projekt på gång, bland annat en till bok tillsammans med en gammal kollega, och var full av energi.

Den sista intervjun med William Tompkins, av Jordan Sather (Destroying the Illussion). Jordan blev censurerad på Youtube, men intervjun finns bevarad här: https://www.bitchute.com/video/tFqnGWbJZr4/

Ytterligare något som tyder på att flottan har varit ute i rymden ett bra tag är vad skotten Gary McKinnon som hackade NASA, flottan, pentagon m.fl. mellan februari 2001 och mars 2002 hittade: hos flottan hittade han en Excelfil med kolumntiteln ”Non-terrestrial officers” kopplade till olika rymdskepp(!). Utöver det såg han massvis med bilder både före och efter retuschering från hela avdelningar ägnade åt att ”trolla bort” rymdskepp – och annat som inte passar in i narrativet – från satellitbilder.

Gary McKinnon hackade NASA m.fl. 2001-2002 och fann bevis för att USA har stridsrymdskepp. Även detta klipp är censurerat, men många klipp finns kvar på https://www.bitchute.com/search/?query=gary%20mckinnon&kind=video

Många andra visselblåsare har också kommit ut med samma grundläggande budskap, att det finns ett hemligt rymdprogram med väldigt avancerad teknologi, som man lyckats utveckla främst genom att räkna ut hur teknologi i kraschade rymdskepp fungerar (på detta vis sägs det också att vi har fått till oss t.ex. laser och mikrochipp, men det är en annan femma).

En sådan visselblåsare är till exempel Corey Goode, som 18 december 2017 var först med att läcka dokument om warpdrive och maskhål, vilka 16 januari 2019 bekräftades vara äkta av DIA (Defense Intelligence Agency).

[Goode] was given the papers by a Washington DC insider, apparently within the DIA, who said they would help him open up the public to the truth of his secret space program testimony.

Dr Michael Salla

Varför nu?

För att söka få lite klarhet i tidslinjen sammanställs nedan några milstolpar kronologiskt.

 • 21 juli 2015 Visselblåsaren Corey Goode är med i första intervjun i serien Cosmic Disclosure på Gaia som fick väldigt genomslag och revolutionerade ufologirörelsen
 • 24 juli 2015 Flottan ansöker om patent på en elektromagnetisk kraftfältgenerator
 • 9 december 2015 William Tompkins bok Selected by Extraterrestrials kommer ut efter tillstånd av flottan att sprida information om SSP efter sin långa karriär
 • 28 april 2016 Flottan ansöker om patent på fartyg med antigravitation
 • 20 januari 2017 Donald J. Trump svärs in som USA:s president
 • 14 februari 2017 Flottan ansöker om patent på gravitationsvåggenerator
 • 16 augusti 2017 Flottan ansöker om patent på supraledare vid rumstemperatur
 • 18 december 2017 Corey Goode läcker information om warpdrive och maskhål
 • 23 december 2017 Q säger i drop #443 att rymdprogrammet kommer komma tillbaka stort och att det är kritiskt för nationens säkerhet
 • 13 mars 2018 Trump annonserar planer på Space Force
 • 22 mars 2018 Flottan ansöker om patent på kompakt men kraftfull fusionskraft
 • 18 juni 2018 Trump beordrar Pentagon att skapa Space Force som separat gren av försvaret
 • 20 september 2018 Q bekräftar i drop #2225 att det existerar hemliga rymdprogram och i drop #2222 att vi inte är ensamma i universum

Om vi ser allt detta som delar av en rörelse kan vi sluta oss till att det fanns planer på Space Force långt innan Trump blev president.

Enligt såväl Q, den f.d. generalen i flygvapnet Steven Kwast som Chief Technical Engineer dr James Sheehy vid Naval Aviation Enterprise finns ett hot från Kina, men man kan också räkna med ett hot från djupa staten och det militärindustriella komplexet, som hittills kväst alla försök att bringa teknologin till allmänhetens kännedom (tänk t.ex. Eisenhower, JFK, Reagan).

Under Trump finns nu ett fönster att få ut informationen till massorna och flytta mycket av det hemliga rymdprogrammet (som enligt rykten till stor del sker under det amerikanska flygvapnet) till rymdprogrammet inom public domain eller allmän kännedom.

Det var också generaler som bad Trump ställa upp i presidentvalet. Hade han inte vunnit hade de enligt uppgift känt sig nödgade att genomföra en militärkupp för att återställa ordningen, se citatet nedan.

If Trump failed, if we failed, and HRC assumed control, we as Patriots were prepared to do the unthinkable (this was leaked internally and kept the delegate recount scam and [BO] from declaring fraud).

Dig deeper – missing critical points to paint the full picture.

There is simply no other way than to use the military. It’s that corrupt and dirty.

Please be safe and pray for those in harms way as they continually protect and serve our great country.

Q drop #36, https://qmap.pub/read/36

Det kan vara värt att känna till att det ryktas om rivalitet mellan flottan och flygvapnet, där flottan generellt sett vill återställa makten till folket, medan flygvapnet är mer korrupt och gärna vill behålla allt hemligt och under sin kontroll. Att döma av patenten tycks ryktet stämma, då alla ansökningar gjorts av flottan.

Men trots Trumps uttryckliga order att skapa Space Force som en egen separat gren av försvaret, likvärdig men oberoende av flygvapnet, tycks etablissemanget vara väldigt måna om att Space Force ska hamna under just flygvapnet, vilket man inte minst kan se på det av djupa staten i skrivande stund sedan ungefär ett decennium kontrollerade Wikipedia. Det skulle göra att de då skulle kunna behålla en stor del av sina skumraskaffärer i det fördolda. Vi får alltså hålla tummarna för att Trump (och vithattarna) får sin vilja igenom och att det blir en helt fristående del.

För att kunna skapa en Space Force – inom public domain – behövs en hyfsat trovärdig förklaring av teknologin och hur den uppkommit, ett narrativ som går ihop. Därav patentansökningarna nu. Flottan försöker göra gällande att Salvatore Pais, som ska jobba vid flottans huvudkontor i Maryland, kommit på alla dessa själv under de senaste åren. Det må vara en vit lögn som får slinka igenom, för att vi ska sluta leva i en lögn och istället få tillgång till teknologin och kunskapen om vår plats i universum, utan att riskera att vår civilisation går under på grund av massornas möjliga vrede och psykiska problem om det på bred front framkommer vad som egentligen hänt, speciellt det senaste seklet.

Ett gammalt hot

Programmen har alltså funnits länge. Redan 1961 varnade Eisenhower i sitt avskedstal för det militärindustriella komplexets makt, som bara kan motverkas genom en alert och kunnig befolkning.

Del av President Eisenhowers avskedstal

Samma år Eisenhower höll sitt tal, 1961, var President John F. Kennedy snabb med att lansera den stora satsningen på att sätta en amerikan på månen före slutet av decenniet. Han tog Eisenhowers varning på allvar och ville ut i rymden för att visa vad som redan då fanns, samt bryta det militärindustriella komplexets hegemoni. Antagligen bland annat för denna goda ambition fick han betala med sitt liv.

Dokument som blev av med hemligstämpeln 2014 visar att JFK på 60-talet skulle hållas ”outside of the loop” vad gäller Secret Space Program. Men redan Eisenhower hade problem med det och var tvungen att hota med att anfalla en bas vid namn S-4 (som har med Area 51 att göra) med Colorados första armé för att få reda på lite av vad som hände där.

Nästa outsider-president efter Kennedy – Reagan – som också ville ut i rymden, blev redan efter två månader som president påmind om sin mortalitet i form av ett mordförsök. Den som utförde dådet, John Hinckley Jr, som varit frihetsberövad sedan 1981, släpptes plötsligt av den federale domaren Paul L. Friedman (nominerad till domare av Bill Clinton) i juli 2016, som om det vore en påminnelse till nästa outsider som presidentkandidat: Trump. Att döma av Friedmans kritik av Trump, som visar sig vid en enkel sökning, har han definitivt något emot honom.

Trump annonserade tidigt under sitt presidentskap (lite drygt ett år efter tillträdet) att han vill bygga Space Force som en egen del av armén, och kan därmed sägas infria det löfte Q gav 4 månader dessförinnan om att rymden kommer komma tillbaka in a big way.

Om en del av planen är att ge tillbaka makten vad gäller rymden och den hemligstämplade teknologin till folket från det elitistiska etablissemanget, kommer därmed det hackern McKinnon 2001 ville skulle hända att hända: det som hemlighållits i decennier kommer på ett kontrollerat sätt att bli tillgängligt för allmänheten och vår civilisation kommer på allvar att katapulteras in i rymdåldern.

För mer information om det hemliga rymdprogrammet rekommenderas t.ex. dokumentärerna Above Majestic och The Cosmic Secret, som båda fått ett stort genomslag främst i USA, och toppat försäljningslistorna trots att de hindrats från att annonsera i social media. De finns även på Amazon och iTunes (jag får inte ett öre för att jag rekommenderar dem).

Uppdatering 16 dec 2019

Att USA har hemliga rymdprogram, och att det nu finns en rörelse för att föra in dem i allmänhetens kännedom framgår klart och tydligt av att Amerikanska flygvapnets nya sekreterare Barbara Barret och kongressledamoten Mike Rogers, under Reagan National Defense Forum som hölls i Reagan Presidential Library den 7 december, tillsammans sa att de är för att göra stora delar av det som i flygvapnets ”Secretive Space Program” hittills varit hemstämplat av med stämpeln så fort som möjligt, och att det är ”överdrivet hemligstämplat”. Space Force ska även ta över det som hittills rymts inom flottans rymdprogram, men även det inom arméns rymdprogram, vilket bekräftar att inte heller de har kunnat hålla sig borta från rymden.

Den 10 december godkändes försvarsbudgeten av representanthuset, därmed är det grönt ljus för Space Force, som blir en relativt självständig del av flygvapnet, på liknande vis som marinen är en självständig del av flottan. När jag skrev detta blogginlägg befarade jag att flygvapnet skulle sätta sig emot och se till att hålla onödigt mycket hemligt. Barbara Barret, som blev sekreterare för flygvapnet så sent som i oktober 2019, visar dock prov på att det möjligen är nya tider och att vithattarna nu även kan ha kontroll över flygvapnet.

Uppdatering 26 januari 2020

Dr Michael Salla uppmärksammar i en ny artikel att Salvatore Pais fått en artikel publicerad av IEEE i novemberutgåvan 2019 (vol 47, nummer 11) av den prestigefyllda och peer reviewade tidskriften IEEE Transcations on Plasma Science. Artikeln heter “The Plasma Compression Fusion Device—Enabling Nuclear Fusion Ignition”.

Dr Salla tar också upp ett vittnesmål av David Adair som klargör bilden av när fusionsreaktorn först togs i bruk inom det militära, vilket verkar ha varit på 70-talet, se Dr Sallas artikel för mer information.

21 till 24 januari ägde också World Economic Forum rum i Davos, Schweiz. Trump var en av talarna. I sitt tal antydde han att disruptiv ny teknologi snart skulle komma att offentliggöras. Kan det ha något att göra med det som nämnts i detta blogginlägg?

Credit: David Wilcock var den som i sitt i skrivande stund senaste blogginlägg gjorde mig uppmärksam på att flottan förutom patent på antigravitation även ansökt om patent på extremt kraftfull fusion och supraledare vid rumstemperatur. Den grävande journalistiken på TheDrive om ämnet har också varit till stor hjälp.

Videogenomgång

Video inspelad 4 april 2020. För dig som hellre tittar eller lyssnar istället för läser själv. Men jag rekommenderar ändå att läsa själv om möjligheten finns så man hinner tänka efter ordentligt och följa länkarna 🙂
Annons

6 reaktioner till “Årets mest tystade nyhet?

 1. Fortsätt med all research du gör Micke! Du gör skillnad och kommer få cred för detta framöver, oroa dig inte!
  Du har hittat ditt kall i livet! Väck folket! Stay strong! WWG1WGA

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s