Pyramiderna i Bosnien

Under lite drygt 2 veckor i september och oktober 2019 var jag och Ulrika, tillsammans med ett skönt gäng från alla möjliga håll, volontärarbetare vid utgrävningarna av det bosniska pyramidkomplexet. I detta inlägg försöker jag till att börja med presentera en del av den viktigaste och mest lättillgängliga informationen om de pyramider i Bosnien som började upptäckas i april 2005, och sist en del om hur det kan vara att hjälpa till med utgrävningarna i denna världens största pågående arkeologiska undersökning.

Vill man veta mer om pyramiderna finns det mängder av ytterligare information online, t.ex. på den officiella hemsidan (det finns även en på svenska men den uppdateras inte lika ofta) eller den officiella YouTubekanalen.

Klippet nedan ger också en bra introduktion:

Först en liten överblick över själva dalen:

Överblick över pyramiddalen

I detta inlägg tar jag upp Solpyramiden, Månpyramiden, Ravnetunnlarna och Tumulus från denna karta, men även stensfärerna, vars största ansamling ligger några mil bort.

Solpyramiden

Den största av pyramiderna man hittat i Bosnien, Solpyramiden, är sedan 2017 bekräftad minst 270 meter hög. Den kan vara så hög som drygt 360 meter enligt en studie. På grund av att myndigheter och etablissemang av förståeliga skäl – det ifrågasätter hela den historieskrivning de serverar oss – vill sätta käppar i hjulen vet man ännu inte hur långt ner solpyramiden börjar, då man i princip måste äga marken för att få göra utgrävningar.

För att sätta storleken i perspektiv till världens hittills högsta upptäckta pyramid, Cheopspyramiden i Egypten med sina 147 meter, är den alltså minst nästan dubbelt så hög.

Jämförelse mellan Cheopspyramiden och bosniska Solpyramiden. Denna skylt var inte uppdaterad med den nu bekräftade höjden på minst 270 meter.

Solpyramiden, samt tunnlarna under pyramiddalen, är daterade till ca 29 000 år gamla, lite drygt ett platonskt år sedan, några tusen år före slutet av den förra cykeln enligt Law of One. På vissa platser anges även åldern 34 000 år, men exakt hur man kom fram till det är oklart för mig, då dateringen av de fossiliserade löven enligt radiokarbonlaboratoriet i Kiev hamnade på 29 200 ± 400 år. Det bosniska federala institutet för agropedologi analyserade i sin tur myllan som täcker pyramiden och kom fram till att den är ca 12 000 – 15 000 år gammal, vilket ger en tid för när pyramidens yttre slutade underhållas. Ytterligare en datering är på när tunnlarna av någon anledning fylldes igen, där man kommit fram till att det var för ca 4 600 år sedan.

Det fossiliserade organiska material som hittades under pyramidens cementblock och som användes för att datera pyramiden.

Solpyramidens energi upplevde jag som kraftig och aktiv. Jag upplevde den klart starkast uppe på toppen, men i ett större område än de 4,5 meter som skalärvågen är (se nedan).

Tydliga tecken på tillverkad pyramid

Vad är det då som talar för att det verkligen är en pyramid och inte bara ett ovanligt format berg?

Orientering efter väderstreck

Till att börja med är pyramider alltid orienterade efter väderstrecken. Solpyramiden är nästintill perfekt orienterad mot norr, mycket mer precist än den s.k. Cheopspyramiden i Egypten. Solpyramiden har enligt Bosniens institut för geodesi en felorientering på 0 grader, 0 minuter och 12 sekunder (0,0005555556°) jämfört med Cheopspyramidens för övrigt mycket precisa orientering med ett fel på 0 grader och 2 minuter (0.03333333°), vilket gör Solpyramiden till den pyramid i hela världen som är mest perfekt riktad efter väderstrecken.

Form

Man finner i naturen inga berg med platt topp och 4 sidor bestående av liksidiga trianglar med 45° lutning. För att vara mer precis är lutningen med en automatiserad linjär anomalidetektor (LINANAL, ursprungligen utvecklad för tektoniska studier av topografiska linjer) uppmätt till 43,82° ± 1.6° på alla tre exponerade sidor, där alla sidor faller inom samma felmarginal (källa).

Att man hittar enstaka sidor som är hyfsat triangulära förekommer, men när fyra sidor uppvisar en sådan regelbundenhet är det inte enbart moder naturs hand bakom, eller som Amer Smailbegovic, doktor i geofysik, uttrycker det.

The observed phenomena should not be confused with triangular facets normally occurring in a tectonic setting, for those occurrences only exhibit single-side triangulation and are uneven in the appearance with a far lesser or greater incidence angle, whereas the observed anomalies exhibit two or more, even triangular sides with 4, ~~ 40-48 degree angular breaks. Furthermore, no observed fault strikes correspond with the triangular occurrences on the mounds, thus eliminating the possibility that they were a secondary product of recent tectonic movements.”

Survey of Remote Sensing Techniques Used for the Anomaly Detection at the Presumed ‘Pyramid’ Locality near Visoko, Bosnia and Herzegovina

Geometri

3 av pyramidernas toppar utgör alla punkter i en liksidig triangel på 2 140 meters avstånd från varandra, ett tydligt tecken på avsiktlig helig geometri. Ytterligare en topp utgör en punkt i samma cirkel. Solpyramidens skugga täcker också Månpyramiden precis före solnedgången under sommarmånaderna. För ytterligare samband se bilden över kartan nedan tagen i det nya muséet i Ravneparken.

Täckt av artificiell betong

Pyramiderna är täckta med artificiell betong överlägsen den bästa betong man kan tillverka idag (134MPa och 1% vattenabsorbering att jämföra med 100MPa och 2% vattenabsorbering för den bästa cement som kan tillverkas idag), enligt oberoende tester utförda av materialinstitut i Frankrike, Bosnien och Italien. Detta omöjliggör den löjliga anklagelsen att pyramiderna skulle vara tillverkade i modern tid av Solpyramidstiftelsen, som utför utgrävningarna.

Betongen är tillverkad av större och mindre stenar samt sand från tunnlarna under pyramiderna, med smält lera som bindemedel.

Block av betong täcker pyramiden

Tunnlar med vatten under

Så gott som alla pyramider har tunnlar med vatten under sig. Så även pyramiderna i Bosnien, där man redan grävt ut och säkrat flera kilometer gamla igenfyllda och icke igenfyllda tunnlar. I dessa tunnlar har man bland annat hittat stora artificiella keramikblock, vissa vägande flera ton, ovanför platser där underjordiska vattendrag korsar varandra. I klippet nedan visas tunnlarna och många av dessa keramikblock, i vars närhet man uppmätt väldigt höga koncentrationer av negativa joner, vilket också är en anledning till att det är så hälsosamt att vistas i dessa tunnlar.

Skalärvåg ur toppen av Solpyramiden

Man har via mätningar som t.ex. denna (klicka här) kommit fram till att det ur solpyramidens topp skjuter ut en (osynlig men mätbar) skalärvåg med en frekvens på 28KHz, samma frekvens Nikola Tesla använde. Vågen har vid toppen en omkrets på 4,5 meter, som växer till 20 meters bredd för att sedan återgå till 4,5 meter och så vidare. Skalärvågen har vid toppen en hastighet som är högre än ljusets, för att sedan bara öka.

Detta är i sig inget typiskt alls för pyramider, men tyder på att strukturen är artificiell, då det inte heller är någonting som förekommer naturligt.

Om energistrålen man uppmätt från toppen av Solpyramiden

Pyramidartefakt från stenåldern funnen i närheten

Visa källbilden

I Donje Moštre, en ort med officiellt erkända utgrävningar från stenåldern som ligger knappt 6 km bort från den bosniska Solpyramiden, och från vilken solpyramiden är synlig, hittade några tyska studenter från Kiels universitet den 23 september 2008 en liten pyramid i lera, med platt topp, som daterades vara från neolitisk tid, 5 000 – 8 000 år gammal. Den är officiellt klassad som en liten pyramid och påminner mycket om liknande fynd i Egypten. Var fick de idén att göra en liten pyramid från månntro?

Exponerat hörn av pyramiden

Det nordöstra hörnet av pyramiden exponerat

2012 hade man exponerat det nordöstra hörnet av pyramiden, med en lutning på 43,8°. Hur många naturliga kullar känner du till med sådana hörn under jord? Det var tydligen ett för starkt bevis för vissa, vilket föranledde sabotage i form av en sprängning av sagda hörn, vilket nu inte längre går att beskåda då det är söndersprängt. Men vi har iallafall bildbevis och möjligheten att exkavera ytterligare delar av hörnen i en förhoppningsvis snar framtid då det gamla gardets ok med högre makters stöd har kastats av våra axlar.

Jämförelse med Teotihuacan

Pyramiderna i Bosnien är täckta av jordmån och växter, likt hundratals pyramider över hela världen var innan de grävdes fram. Som illustration här nedan några bilder på före och efter det väldiga Teotihuacan i Mexiko grävdes ut.

Sannolikheten att det inte är en pyramid är alltså extremt liten, för att inte säga noll, när man räknar ut den kombinerade sannolikheten för alla dessa argument sammantaget. Media och wikipedia är kontrollerade, det vet vi sedan gammalt. Lita på ditt eget omdöme, följ fakta och logik, så öppnar sig en fantastisk värld 🙂

Månpyramiden

Månpyramiden har en väldigt skön, kärleksfull och fredlig energi. Det kändes som att den fick mig mer i kontakt med mina känslor. Hade gärna ägnat mer tid uppe på den, men det får bli nästa gång.

Nedan två ställen ganska långt ner på månpyramiden där man gjort några utgrävningar och frilagt gamla stenblock. Tydligen låg de i 8 graders lutning inåt, antagligen för att samla in regnvatten optimalt.

För ytterligare bilder och information om bland annat Månpyramiden rekommenderas t.ex. An American in Bosnias sida, med många intressanta bilder och iakttagelser.

Tumulus

I Vratnika, 5 km från Solpyramiden, finns en s.k. tumulus (en artificiell konisk kulle) som tillhör själva pyramidkomplexet. Ordet tumulus kommer från latin och betyder svullnad, baserat på formen. I Sverige kallar vi det helt enkelt för en gravhög, men åtminstone i detta fall har det inget med en grav att göra.

Visa källbilden
Bild från visitvisoko.com över tumulus i Vratnika

Tumulusen är 34 meter hög och 26 meter djup under marken. Likt Månpyramiden har stenarna en lutning på 8 grader, antagligen för att samla in vatten.

Några tyska geofysiker genomförde 2007 en georadarundersökning, då lokaliserades ett antal underjordiska tunnlar. En geologisk kärnborrning utfördes 2009 som visade på följande: på 54-56 meters djup hittades underjordisk betong (tak?), på 56-59 meters djup fanns ett tomrum (en kammare?), på 59-61 meters djup betong (grund?), och på 61-70 meters djup ett sandstenslager (naturligt). En analys av ett betongprov utfört i Frankrike (2009) visade närvaro av geopolymercement använt som artificiellt bindningsmedel.

Tydligen var det så att de vid kärnborrningen borrade in i en hålighet som visade sig vara vattenfylld, och det var ett sådant tryck i den att vatten sprutade högt ut i mer än ett dygn.

Tumulusen har också en elektromagnetisk energistråle som skjuter ut ur toppen, även den likt Solpyramiden på 28 kHz. På toppen är energin också mycket god på 50 000 bovis.

Den har som en spiralgång upp till toppen, stenarna längs denna gång hade annan form än den yta man grävt fram längre ner som var tunnare, mindre och av annat material.

Den har konstruerats med två lager av megalitiska block, lera och betong. De megalitiska blocken väger mer än 10 ton. Se bilder nedan.

Stensfärer

Spridda lite överallt i Bosnien finns gamla stensfärer. I Stensfärsparken utanför Zavidovići hittades på 30-talet ett 80-tal stora stensfärer. Vid undersökning av kompositionen av stensfärerna fann man att de innehöll mangan och kalciumkarbonat, tillsatt för att hålla ihop dem bättre. De innehåller även kvarts, känt bland annat för sina piezoelektriska egenskaper.

Det är rediga bjässar, och en bit utanför stensfärsparken finns den största stensfären i världen, med en diameter på 3,3 meter och en vikt på 35 ton. Hur har någon lyckats tillverka dessa? Tyvärr förstördes de flesta stensfärerna i Bosnien på 70-talet, då det spreds rykten om att de var fulla med guld i mitten.

En stensfär hittades en bit upp med ett jordlager ovanpå, baserat på det kunde man fastställa att den legat där i minst 26 000 år, vilket i stort korrelerar med åldern på pyramiddalen. De låg ursprungligen inte där de låg nu, utan uppe på en kulle, där man antar att de låg ovanpå underjordiska vattendrag för att balansera energierna. Den sfäriska formen gör att de tar in energier från alla riktningar.

Det var en märklig känsla med dessa stensfärer då de kändes som individer med olika personligheter. Kan det enbart förklaras med att de är så runda och mysiga? Eller har det att göra med kvartsinnehållet?

I Bosnien finns det som sagt många fler platser med stora gamla stensfärer eller stenkulor:

Men det finns även på andra platser runt om i världen:

Volontärarbete

Det finns i huvudsak två olika alternativ när man vill volontärarbeta för den bosniska solpyramidstiftelsen. Man kan åka dit på egen hand och se till att fixa boende, mat och transport, eller så kan man få allt utom middag omhändertaget, inklusive guidade exkursioner på helgerna. Eftersom det var vårt första besök valde vi det säkra alternativet, som också kostade en hel del mer (att bara volontärarbeta kostar ingenting). Det kändes bra att ha valt det paketet första gången, annars hade det varit ganska lätt att få överblick och få allt att fungera ändå märkte vi.

I all inclusive-paketet ingick boende på Solpyramidhotellet i centrala Visoko, med stadens antagligen bästa utsikt. Den ekologiska maten till lunch var fantastisk och hemlagad på saker några sköna tanter odlat hemma i sina trädgårdar. Lunchen hade många godsaker att välja på, både för vegetarianer och köttätare. Till efterrätt hade de alltid bakat minst två sorters kakor.

Frukosten på hotellet gick inte heller av för hackor. Det var så mycket god mat att vi båda kände att man inte hade behövt äta middag, men man ville det ändå, dels för att vara social, dels för att upptäcka mer av det bosniska köket.

Utsikt över Visoko och Solpyramiden från Solpyramidhotellets matsal

På morgonen kom geologen Richard och svängde förbi med stiftelsens minibuss och plockade upp volontärer. 8:30 skulle vi stå utanför hotellet. Så här kunde det se ut på väg till jobbet om man hade tur, ingen dålig utsikt.

Vi hade hyrt en bil, eftersom vi anlände några dagar tidigare till Bosnien och vi landade i Tuzla, då WizzAir flyger billigt och direkt mellan Göteborg-Tuzla, så vi åkte inte med minibussen varje dag. Vi märkte ganska snabbt att det var skönt att åka till utgrävningarna vid Ravnetunnlarna med egen bil, för då kunde man stanna där och meditera i tunnlarna efter utfört arbete och åka hem eller någon annanstans när man kände för det istället för att skjutsas till hotellet direkt efter lunch.

Kul att jobba tillsammans

Det var väldigt givande att jobba tillsammans, saker föll på plats, och det fanns mycket tid att bekanta sig såväl med andra och hinkar som med sig själv.

Här undersöker vi om det finns en till ingång till tunnlarna, alla gör sin uppgift

Här kan man även se det i rörelse:

Många hinkar var det!

Kul att gräva

Ungefär så här ser det ut inne i tunnlarna ”Ravne 3” som vi utforskade. Ingången hade hittats i mitten av 2018. I Ravne 3 har volontärer redan funnit tusentals fornlämningar från medeltiden, antiken och stenåldern.

En som fick hjälpa till att gräva var Ulrika, det måste ha varit väldigt kul. Se bara så glad man kan se ut, och jag tror inte att det bara var tanken på den stundande njutningen av de underbara bosniska plommonen 🙂

En fascinerande detalj inne i tunnlarna var, förutom lugnet och de fantastiska energierna, hur tunnlarna var konstruerade för att ständigt ha ett bra klimat och luftflöde. En del i det var att ha olika takhöjd för att med hjälp av lufttrycket skapa en ständig rörelse av luften. I Ravne 3 syntes det också tydligt att just där dessa höjningar i takhöjd är, går det som en spiral upp mot mitten. Och de var omväxlande gjorda av stenar och lera i olika lager, se bilderna nedan (som tyvärr saknar djup). Hur de kan ha konstruerats förstår jag inte. I dessa spiraler var det också väldigt starka energier, så om man stod rakt under dem en längre tid var det viktigt att jorda sig.

En stor arkeologisk upptäckt

Vår grupp var med och gjorde en stor arkeologisk upptäckt, bortsett från t.ex. några antika romerska vaser – en s.k. ”dry wall”.

Den ”dry wall” som vi hittade

Här förklarar geologen Richard och upptäckaren av Pyramiderna Sam vikten av fyndet:

Det var kul att vara med när en relativt viktig upptäckt gjordes, som även kom med i en nationell tidning i Bosnien (se bilden till höger).

Men det var inte bara hårt slit under veckorna, snarare var det ett väldigt lugnt och makligt tempo, då vi började 9 och slutade med en underbar lunch vid 14-tiden, och då hann vi dessutom med två långa raster däremellan!

Så det fanns gott om tid efteråt att hitta på annat, som till exempel att ta det lugnt 😉

Här hängmattehäng i solnedgången över Solpyramiden från foten av Drakpyramiden (Dragons Nest)

Avslutningvis kan jag säga att jag rekommenderar ett besök till var och en som känner en nyfikenhet, man kommer inte komma hem igen utan att ha förändrats på något sätt, det är jag övertygad om.

Om man dessutom tar steget att volontärarbeta träffar man även en massa intressanta, sköna människor och får känna att man varit med och bidragit till arkeologisk historia, samtidigt som man kommer mycket närmare inpå pyramiderna och tunnlarna då man jobbar med dem flera timmar per dag. En riktigt givande erfarenhet, rekommenderas alla som känner sig kallade!

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, utomhus och natur
Hälsningar från volontärgrupp 9 2019 m.fl. jobbandes på Solpyramiden. Tack till Aleš Mikeš som tog bilden med sin drönare och lät mig använda den.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s